Huset

Studentenes hus «Huset»

Studenthuset «Huset» på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. Huset har to etasjer. I første etasje er det pub/café, og i andre etasje er det er et større lokale som primært brukes til konserter og diskotek.

Huset Gjøvik

Huset er et flerbrukshus og kan brukes til en rekke ulike arrangementer, eksempelvis:

  • Møter
  • Fester, sammenkomster eller lignende
  • Seminarer
  • Åpne og lukkede arrangementer

Studentene fyller selv Huset med innhold og det driftes og administreres av Sit.