Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Forening>
  3. Om oss

Om oss

Marianne Ingeborg Karlsen, avdelingsleder i Sit Trondheim

Marianne er utdannet sivilingeniør, med videreutdanning innen pedagogikk, sosiologi og veiledning. Hun har vært leder for Samfundet, infosjef for UKA og med i ISFiT. Hun har lang erfaring fra å jobbe med studenter og mestring. Marianne holder kurs i blant annet presentasjonsteknikk, møteledelse og teambygging.

Rolf Viddal, rådgiver Sit Ålesund

Rolf har siden 1986 arbeidet med ulike oppgaver innenfor studentvelferd.
Han har utdanning fra universitet og høgskoler, blant annet innenfor veiledning, og har lang erfaring som rådgiver og samtalepartner fra sitt arbeid ved Høgskolen i Ålesund og studentsamskipnader.

Marit Rønning Lund, rådgiver i Sit Trondheim

Marit er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning innen personal-og organisasjonsutvikling, veiledning, prosessledelse og kognitiv terapi. Hun har lang erfaring fra å jobbe med studenter og mestring. Dette både individuelt og i gruppe. Hun leder mange av mestringskursene i Sit.

Roar Høiby Brakstad, rådgiver Sit Trondheim

Roar har gått lektorutdanningen ved NTNU, med kroppsøving og idrettsvitenskap som hovedfag. I tillegg har Roar lang erfaring fra studentfrivilligheten i både Oslo og Trondheim, blant annet gjennom linjeforeninger, Under Dusken og Studentdemokratiet ved NTNU. Roar har ansvaret for foreningskursene og jobber tett med studentfrivilligheten for Sit.

Ragnhild Frengen Wetting, helsesykepleier i Sit Trondheim

Ragnhild er utdannet sykepleier, med videreutdanning som helsesykepleier. Hun har mange års erfaring med organisasjonsledelse og drift, og frivillighetsarbeid. På campus driver Ragnhild med helsefremmende og forebyggende arbeid, bl.a. ved helsestasjon for seksuell helse og gjennom samtaletilbudet.

Anette Sivertstøl, prosjektleder Lykkepromille Trondheim

Anette er utdannet journalist og har lang erfaring i mediebransjen. I tillegg har Anette en mastergrad i historie fra NTNU. Hun er prosjektleder for Lykkepromille og holder Fadderkurs og kurs i Den Nødvendige Samtalen.

Nina Helene Laeskogen, rådgiver i Sit Trondheim

Nina er utdannet med mastergrad i litteraturvitenskap fra NTNU og har videreutdanning i relasjonsledelse, veiledning og prosessledelse. Hun har mange års erfaring som studieveileder og fra arbeid med psykososialt arbeidsmiljø. I dag jobber hun som studentlivsrådgiver i Sit.

Kristin Fredriksen, helsesykepleier i Sit Trondheim

Kristin er utdannet sykepleier, med videreutdanning som helsesykepleier. Hun leder kurs i depresjonsmestring og stressmestring. I tillegg jobber hun med andre helsefremmede tiltak for studenter.

Monica Brun Løkkeberg, helsesykepleier i Sit Trondheim

Monica er utdannet sykepleier, med videreutdanning som helsesykepleier. Hun leder kurs i Tankevirus og the body project. I tillegg jobber hun med andre helsefremmende tiltak for studenter på campus og ved helsestasjon for seksuell helse.

Mirjam Espevik, psykolog i Sit

Mirjam er utdannet psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og jobber til daglig ved Sit Psykisk Helsetjeneste. Mirjam har lang erfaring fra å jobbe med terapi og mestring, både individuelt og i gruppe. Hun har tidligere arbeidet både ved DPS og har flere år i kommunehelsetjenesten hvor hun har drevet mestringskurs og veiledning, i tillegg til individterapi.

Maren Emilie Hellem Kronlund, rådgiver i Sit Trondheim

Maren har en bachelorgrad i psykologi og videreutdanning i samfunnsplanlegging og prosessledelse. Hun har bred erfaring fra studentlivet i Trondheim, og som aktiv i flere studentforeninger har hun jobbet med alt fra organisasjonspsykologisk rådgivning og personalledelse, til PR- og pressehåndtering. Maren holder både mestringskurs og foreningskurs, blant annet stressmestring og tidsplanlegging.