Støtte til foreninger

Sit støtter foreninger drevet av og for studenter gjennom sponsorstøtte, overføring av semesteravgiften, og med samarbeidsavtaler.

Sponsormidler

Sit inngår hvert år sponsoravtaler med lag og foreninger for studenter. Her deles det ut inntil 1,5 millioner kroner til flere av disse i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

For å kunne søke om støtte må aktivitetene være drevet av studenter og være for studentene ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet Sit. Driften må være rettet mot studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Eksempelvis kan det dreie seg om organisasjoner som linjeforeninger, kulturelle grupper, foreninger for utenlandske studenter og idrettsforeninger.

Frist for å søke om sponsormidler er før 1. mars og 1. oktober. 
Siste dag for å sende inn søknader er 28. februar og 30. september. Alle kan søke på våren, mens på høsten kan kun nye organisasjoner og nye prosjekter søke. Behandlingstid er én måned etter søknadsfrist, og det kan forventes svar på søknad innen to uker etter behandlingsfristen. 

Retningslinjer for sponsorprogrammet

Søknadsveiledning

Søknadsbehandling

Kulturstyret, oppnevnt av Velferdstinget, behandler søknadene og innstiller til Sit. Ta gjerne kontakt med Kulturstyret på kulturstyret@velferdstinget.no i forkant av fristen om du har spørsmål.

Aktivitetsstøtte

I tillegg til sponsorprogrammet, har vi en aktivitetsstøtte gjennom Sit Kafe hvor vi støtter lag, foreninger eller organisasjoner med et konkret bidrag. Dersom dere ønsker å søke om slik støtte, vennligst fyll ut søknadsskjema. Tildelingen av aktivitetsstøtte skjer løpende gjennom hele året.   
 

Overføring av semesteravgiften

Omtrent 4,6 millioner kroner av semesteravgiften gis i støtte til studentorganisasjoner som blant annet NTNUI, Studentmediene i Trondheim, Jushjelpa og Studenterhytta.

Samarbeidsavtaler med Sit

Vi inngår direkte samarbeidsavtaler med noen av de større studentorganisasjonene som Studentersamfundet, UKA, ISFiT, Quak! og Fadderutvalget på Dragvoll. Disse avtalene er i første rekke ikke av økonomisk art, men støtten blir her omtrent på 1 million i året.