Støtte til foreninger

Sit er stolt sponsor av studentfrivilligheten!

Vi støtter støtter blant annet frivilligheten gjennom sponsorprogrammet, overføring av semesteravgiften og egne samarbeidsavtaler.

Foto: Kristian Thorsen

Sponsorprogrammet

Sit inngår hvert år sponsoravtaler med organisasjoner, lag og foreninger som er drevet av og for studenter. Gjennom sponsorprogrammet deles det hvert år ut inntil 1,5 millioner kroner til studentfrivilligheten i Trondheim, Ålesund og gjøvik.

Hvem kan søke?

Sit støtter lag, foreninger og organisasjoner som har aktiviteter som er drevet av studenter og er til for studentene ved utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet oss.

Driften må være rettet mot studenter i Trondheim, Ålesund eller Gjøvik. Dette kan foreksempel være organisasjoner som linjeforeninger, kulturelle grupper, foreninger for internasjonale studenter og idrettsforeninger. 

I forbindelse med søknadsfristene for sponsorordningen arrangerer vi Temakveld: Søk sponsorstøtte. Her får du blant annet mer informasjon om hvem som kan søke og hva du må huske å ha med i søknaden din

Søknadsfrist for sponsorprogrammet

  • 1. mars: alle studentlag, -foreninger og -organisasjoner kan søke
  • 1. oktober: nye organisasjoner, foreninger og lag kan søke

Behandling av søknader

Det er Frivillighetens økonomiske komité (FØK) som behandler søknadene og som fordeler støtten. Behandligstiden er én måned og du kan forvente svar på søknaden din innen 2 uker etter behandlingsfristen. 

Studentorganisasjoner, -lag og foreninger som søker støtte oppfordres til å registrere seg i Brønnøysundregisteret og opprette egen foreningskonto. Dersom dette ikke er på plass innen søknadsfristen, kan det ettersendes på mail til [email protected]. Ta gjerne kontakt med FØK i forkant av søknadsfristen dersom du har spørsmål.

Søk sponsorstøtte

Aktivitetsstøtte

Sit tilbyr aktivitetsstøtte til studentlag, -foreninger og -organisasjoner. Aktivitetsstøtten er en lavterskel ordning i form av gavekort fra Sit Kafe eller kaffekanner, og som kan brukes på arrangementer som quizkvelder, markeringer, eller på stands. Hensikten med støtten er å gi lag, foreninger eller organisasjoner muligheten til å stille med premier eller kaffe på arrangementene, og skal ikke benyttes av sistnevnte selv.  

Du kan søke om aktivitetsstøtte gjennom hele året og tildelingen skjer fortløpende. Man kan søke på aktivitetsstøtte flere ganger i løpet av et år, men det må gå minst to måneder mellom hver gang det søkes. Dette for at flest mulig skal kunne få ta del i ordningen. 

Søk aktivitetsstøtte

Langsiktige sponsoravtaler

Hvert år fordeles omtrent 7.1 millioner kroner av semesteravgiften i støtte til studentorganisasjoner Sit har inngått langsiktige sponsoravtaler med. Det er Velferdstinget som beslutter hvilke organisasjoner Sit skal inngå denne typen avtaler med.

I dag har vi langsiktige sponsoravtaler med blant annet NTNUI, Studentmediene i Trondheim, Norsk studentorganisasjon, Ålesund Studentsamfunn, Huset i Gjøvik, Samfunnet i Ålesund, Studenterhytta.

Samarbeidsavtaler med Sit

Sit inngår direkte samarbeidsavtaler med flere store studentorganisasjoner. I dag har vi samarbeidsavtaler med blant annet Studentersamfundet i Trondhjem, UKA, Isfit, NTNUI Ålesund og NTNUI Gjøvik.