Støtte til foreninger

Sit støtter foreninger drevet av og for studenter gjennom sponsorstøtte, overføring av semesteravgiften, og med samarbeidsavtaler.

Sponsormidler

Sit inngår hvert år sponsoravtaler med lag og foreninger for studenter. Her deles det ut inntil 1,5 millioner kroner til flere av disse i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

For å kunne søke om støtte må aktivitetene være drevet av studenter og være for studentene ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet Sit. Driften må være rettet mot studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Eksempelvis kan det dreie seg om organisasjoner som linjeforeninger, kulturelle grupper, foreninger for utenlandske studenter og idrettsforeninger. 

Ønsker du mer informasjon kan du melde deg på Temakveld: Søk sponsorstøtte

(Frist for å søke om sponsormidler er 1. mars og 1. oktober)

Alle kan søke på våren, mens på høsten kan kun nye organisasjoner og nye prosjekter søke. Behandlingstid er én måned etter søknadsfrist, og det kan forventes svar på søknad innen to uker etter behandlingsfristen. 

Foreningen oppfordres til å registrere seg i Brønnøysundregisteret og opprette en egen foreningskonto. Dersom dette ikke kommer på plass innen søknadsfristen til vår/høst tildelingen, kan det ettersendes på mail til [email protected]

Retningslinjer for sponsorprogrammet

Søknadsveiledning

Søknadsbehandling

Kulturstyret, oppnevnt av Velferdstinget, behandler søknadene og innstiller til Sit. Ta gjerne kontakt med Kulturstyret på [email protected] i forkant av fristen om du har spørsmål.

Aktivitetsstøtte

I tillegg til sponsorprogrammet, har vi en aktivitetsstøtte gjennom Sit Kafe hvor vi støtter lag, foreninger eller organisasjoner med et konkret bidrag. Dersom dere ønsker å søke om slik støtte, vennligst fyll ut søknadsskjema. Tildelingen av aktivitetsstøtte skjer løpende gjennom hele året.   
 

Langsiktige sponsoravtaler

Hvert år fordeles omtrent 7,1 millioner kroner av semesteravgiften i støtte til studentorganisasjoner som blant annet NTNUI, Studentmediene i Trondheim, NSO, ÅSS, Huset i Gjøvik, Banken i Ålesund, Studenterhytta med fler. Velferdstinget beslutter hvilke organisasjoner det skal inngås langsiktige avtaler med. 

Samarbeidsavtaler med Sit

Vi inngår direkte samarbeidsavtaler med noen av de større studentorganisasjonene som Studentersamfundet, UKA, ISFiT, NTNUI  Ålesund og NTNUI Gjøvik.