Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Lykkepromille

Alkohol virker både stimulerende og bedøvende på en gang, men så lenge du har mellom 0,5 og 1,0 i promille er den stimulerende effekten størst. Da har du funnet lykkepromillen.

Jenter oppnår lykkepromillen etter omtrent 2 glass vin/flaskeøl og gutter etter 3-4, men det er selvsagt individuelle forskjeller. Hvis du har en promille på over 1,0, utsetter du deg selv og de rundt deg for risiko.

Dersom du lurer på hvordan du kan finne og opprettholde lykkepromillen i løpet av en festkveld, kan du få tilsendt lykkepromillekort ved å ta kontakt med oss.

Test dine alkoholvaner

Du kan teste dine egne alkoholvaner kjapt og anonymt. Du kan også stikke innom helsesøster på campus for en prat.

Test dine alkoholvaner

Regn ut din promille

Tips for en god ruspolitikk

I studentforeninger er ofte skillet mellom jobb og fritid utydelig, og gråsonene er mange. Derfor er det nyttig å ha noen kjøreregler for hvilken alkoholkultur dere ønsker i deres forening, både med tanke på forebygging og inkludering.

9 forslag til kjøreregler i din forening

  1. Det skal være moro for alle å være med i foreningen.
  2. Tilby også alkoholfri drikke på arrangementer.
  3. Det skal ikke utøves drikkepress i foreningen.
  4. Ingen skal behøve å komme med forklaringer på hvorfor de ikke drikker.
  5. Ha alkoholfokusfrie arrangementer.
  6. Si ifra tydelig dersom noen blir fulle og ubehagelige.
  7. Dersom noen blir for fulle, sørg for å få de trygt hjem.
  8. Dersom du er bekymret, fortell det til ham/henne.
  9. Ha klare ansvarsfordelinger, retningslinjer og reaksjoner.

Kurstilbud til din studentforening

Lyst til å lære mer om lykkepromille? Eller lyst å gjøre noe med alkoholkulturen i din studentforening? Vi tilbyr skreddersydde kurs og workshoper, helt gratis. Eksempler kan være «Den nødvendige samtalen» og «Workshop om alkoholpolicy». Vi kan også holde fadderkurs og foredrag om lykkepromille.

Ta kontakt med prosjektleder christine.h.berntzen@sit.no for avtale.