Finn din forening

Visste du at Trondheim er studiebyen i Norge med høyest andel studenter som er engasjert i frivillighet? Engasjerte studenter setter sitt merke på byen, og du er selvsagt velkommen til å delta selv.

BI

På BIs sider kan du lese om BI Studentersamfunn Trondheim (BIS Trondheim) og deres svært varierte tilbud. Kontaktinfo finner du her

Les mer

DMMH

På DMMHs sider finner du lenker til foreninger du kan engasjere deg i på en oversiktlig og fin side.

Les mer

NTNU

På NTNUs sider finner du en oversikt over linjeforeninger og andre studentorganisasjoner tilknyttet NTNU. På NTNUs side finner du også enkelt ut av hvilken linjeforening som ditt studieprogram tilhører.  

Les mer

Studentpolitikk  

Ønsker du å kjempe for bedre studentvilkår? Da kan du engasjere deg i studentpolitikken. Det er lovpålagt at alle universiteter og høgskoler skal ha et studentorgan som taler studentenes sak, og det er pålagt at det skal være 20 % studenter tilstede for å ta avgjørelser for institusjonene. Studenters medvirkning er reell og viktig, og du kan bli med!  

BI

BISO på BI er det studentpolitiske organet.

Kontakt BISO

DMMH

Studentparlamentet arbeider med saker knyttet til studentenes fagmiljø, studiemiljø, arbeidsvilkår og velferd.

Kontakt DMMH

NTNU

Studenttinget er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU og består av 25 representanter fra hele universitetet som sammen skal vedta studentenes politikk.

Kontakt Studenttinget

Studentvelferd

Velferdstinget (VT) arbeider for studentvelferd på tvers av universiteter og høgskoler. Velferdstingets oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbud for studentene. Vi bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes og uttaler oss om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere. VT jobber både på lokalt og nasjonalt nivå med saker som ivaretar dine rettigheter og din økonomi under studiene.

Kontakt Velferdstinget

Trondheim

Trondheim kommunes portal for deg som er student inneholder også tips til hva du kan engasjere deg i når du studerer. Den har også info om andre ting du kan gjøre deg kjent med som student i byen.

Les mer

Starte egen forening

Dersom du opplever at de overnevnte tilbudene ikke passer for deg har du muligheten til å starte din egen forening! Vi har lagd en guide for hvordan du kan gjøre dette og du kan også søke økonomisk støtte fra Sit her.