Stengte og åpne Sit-tjenester:

Les mer | Closed and open Sit services: Read more

Ekstra støtte til foreninger

Søk ekstra støtte

Søk om ekstra økonomisk støtte grunnet koronasituasjonen. Vi forbeholder oss retten til å prioritere søknadene.

Støtteordning til foreninger og enkeltstudenter med utlegg

Denne støtteordningen er differansiert fra de vanlige sponsorprogrammene til Sit og Velferdstinget. Det er satt av midler til å hjelpe studentforeninger og enkeltstudenter som har havnet i økonomiske vanskeligheter grunnet utbruddet av COVID-19.

Det skal derfor ikke søkes om penger til fremtidig drift eller annet som dekkes av de vanlige sponsorprogrammene, men det er ment for å minimere økonomiske tap f.eks. grunnet avlysning av arrangement eller annet. Etter fristen vil arbeidsgruppa sette seg ned, og prioritere søknadene ut ifra hvor stor risiko foreningen står i.

Enkeltstudenter: Dette gjelder personer som har hatt utlegg til sin forening

Frist: 01.05.20, men dersom man står i fare for å gå konkurs før fristen kan man sende søknad med en gang, som vil bli behandlet fortløpende.

Skjema for støtte til foreninger og enkeltstudenter

Norsk (bokmål)
Filer må være mindre enn 10 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Filer må være mindre enn 10 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Oversikt over alle oppsparte midler foreningen evt. har på bok eller i fond.
Filer må være mindre enn 10 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.