Støtte til tannhelse

Hva er kriteriene for å søke støtte?

For å søke på vår refusjonsordning så må du ha betalt semesteravgift og du må ha oppnådd minst 30 studiepoeng forrige studieår. Dersom du er førsteårsstudent uten oppnådde 30 studiepoeng enda og allerede har hatt tannlegeutgifter høsten 2022 som du ønsket å søke refusjon for, ta kontakt med oss på [email protected]

Hva er fristen for å søke støtte?

Aller siste frist for å sende søknad om refusjon er 31.12.2022. I tillegg må du søke innen 8 uker etter du har mottatt faktura/kvittering på gjennomført behandling.  

Førsteårsstudenter har tidligere hatt et unntak fra 8-ukers regelen og kunnet sende søknad t.o.m. 31. juli året etter, ettersom de ikke oppfyller kriteriet om 30 oppnådde studiepoeng forrige studieår. Dette unntaket faller bort i forbindelse med avviklingen av ordningen i 2023. Dersom du er førsteårsstudent og allerede har hatt tannlegeutgifter høsten 2022 som du ønsket å søke om refusjon for, ta kontakt med oss på [email protected]

Hvilke utgifter er dekt av tannhelserefusjonsordningen?

 • 250 kr av ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
 • 50% av utgifter mellom 2 000 og 10 000 kr.
 • 75% av utgifter mellom 10 000 og 25 000 kr.
 • Behandling for tannsykdommer og/eller operasjoner i tenner og munn som er helsenødvendige.
 • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
 • Fyllinger.
 • Rotfyllinger, med eller uten krone.
 • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Hvilke utgifter er ikke dekt av tannhelserefusjonsordningen?

 • Kosmetiske tannlegebehandlinger
 • Transport eller reise til/fra tannlegekontor.
 • Støttegrunnlag for behandlinger på mindre enn 200 kr.
 • Behandling for tilstander/tilfeller som det offentlige kan gi stønad for. Se helsenorge.no for mer informasjon.
 • Behandlinger til studenter som er under 20 år eller over 35 år.
 • Behandlinger i utlandet. Unntaket er behandlinger gjort av norske tannleger i utlandet.

Hva gjør jeg hvis jeg har utgifter over 10 000 kr?

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr og 25 000 kr så må du søke om forhåndsgodkjenning fra oss i Sit. 75% av utgiftene vil dekkes om du oppfyller kravene for refusjon.

For å søke om forhåndsgodkjenning så må du sende oss brev pr. post. Legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege og kopi av semesterkort, og send til:

Sit 

"Tannhelserefusjon"

Postboks 2460 Torgarden

7005 Trondheim