Prosjektet Innom

Innom skal være et tilbud der psykologstudenter møter studenter over samtaler, diskusjoner og aktiviteter, både en-til-en og i grupper. 

Målet er å skape gode møteplasser der studenter kan komme innom for den praten de ikke har fått hatt, lære enkle metoder for selvivaretakelse, og knytte bånd med andre studenter.

Guro Igesund og Julie Bjerkvik er studentene bak Innom. | Foto: Privat

Den pågående pandemien har skapt mer ensomhet og færre sosiale muligheter for studentene. Undersøkelser viser at den nye hverdagen har vært utfordrende for den jevne student. Særlig førsteårsstudenter, som har lite eksisterende nettverk å lene seg på, står i fare for å falle ut og oppleve starten på studietiden som vanskelig. 

I en hverdag med færre sosiale strukturer å lene seg på skal prosjektet Innom skape muligheter for studenter til å møtes og snakke om ting som opptar dem.

Psykologistudenter med skaperglede

Det er Guro Igesund og Julie Bjerkvik som er skaperne av Innom. Både Guro og Julie er studenter ved profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU. Ifølge dem dukket ideen til prosjektet Innom opp gjennom arbeid i studentpolitikken.

-Mange studenter har opplevd pandemien som en utfordrende tid, forteller Julie. -Nedstengingen av samfunnet har ført til færre naturlige møteplasser og nye utfordringer, hvor vi alle står overfor en ny hverdag. Da vi så at regjeringen utlyste midler til sosiale tiltak hev vi oss rundt og spilte inn noen ideer til Sit.

Innom tar gradvis form og håpet er at tilbudet som utvikles kan tre inn i rekken av tiltak som nå igangsettes for å håndtere effektene av den pågående pandemien.

En meningsfull studenthverdag

-Vi ønsker at alle studentene som har stått mer alene gjennom dette enn de til vanlig ville gjort skal kjenne at vi står sammen, sier Guro -Vi vil at de skal vite at det finnes møteplasser og at vi skal komme oss gjennom dette sammen! Målet med Innom er å gjøre det vi kan for at den nye hverdagen skal bli så fin og meningsfull som mulig for studentene.

Psykologstudentene er allerede godt igang med Innom og kommer blant annet snart til å lyse ut sommerjobber til studenter hvor de blant annet skal jobbe med å utvikle tilbudene i prosjektet.

-Akkurat nå jobber vi på spreng for at ideene vi har kan formes i samarbeid med dyktige fagpersoner fra Sit og NTNU, og sammen med medstudenter, forteller Julie.

-Det er utrolig motiverende å jobbe med en tematikk som opptar såpass mange og som er en utfordring vi bærer sammen. Vi gleder oss til å ansette engasjerte studenter til jobber med muligheter og mening, og vi gleder oss masse til å ønske studentene velkommen til oss!, avslutter Guro.

Sit Labs som samarbeidspartner

Sit er stolt samarbeidspartner med Innom. I dag er Innom en del av Sit Labs sine satsingsprosjekter. Sit Labs er Sits svar på Regjeringens utfordring om å styrke studentene under korona-pandemien. Vi støtter og bidrar i utviklingen av studentdrevne prosjekter med fokus på sosialt entreprenørskap og studentinnovasjon.

I prosjektet Innom bidrar Sit Labs med blant annet lønnsmidler, fagkompetanse og veiledning innen organisasjonsoppbygging.

  • Les mer om Sit Labs og hvordan vi kan støtte DITT prosjekt her!