Hva er en forening?

Mange studenter er frivillig i en forening i løpet av studietiden og får dermed muligheten til å engasjere seg både sosialt og faglig. Men hva er egentlig en studentforening?

En studentforening er en forening som er opprettet og driftet av studenter på frivillig basis. Foreningene er medlemsstyrt og har vanligvis ikke noe økonomisk formål, men heller det målet å være en sosial arena for studenter som går samme studium eller har like interesser.

Så hva kan en forening gjøre? En forening kan drive med det meste og det finnes alt fra Bandgruppa på Gjøvik, til Ålesund Studentsamfunn og Bålpirkarlauget i Trondheim. Finner du ikke en gruppe innenfor ditt interesseområde? Har du en ny idé er det bare å sette i gang!

Mer om hvordan du kan starte og drifte en studentforening, kan du lese mer om under.