Digital samtalebehandling

Video- og telefonkonsultasjon er en ny måte å tilby samtalebehandling på, og er et alternativ til fysisk konsultasjon.

Vi i Sit benytter oss av «Confrere» til videokonsultasjon, og «Skype for Business» til telefonkonsultasjon.

På denne siden finner du alt av informasjon du trenger for å koble deg opp til en video- eller telefonkonsultasjon hos oss.

Foto av: Christin Hume v/Unsplash

Foto av: Christin Hume v/Unsplash
 

Videokonsultasjon

Digital samtalebehandling FAQ

For å delta på videokonsultasjon må du ha følgende:

 • Mobiltelefon, nettbrett eller bærbar PC med mikrofon og kamera.
 • Hodetelefoner – dette sikrer god lyd og skjermer for annen støy, samt begrenser andres mulighet til å overhøre samtaler (bruker du høyttaler bør du forsikre deg om at du sitter en plass skjermet fra andre).
 • Du må være koblet til en sikker og stabil internettforbindelse (WIFI, 4G).

Forberedelser

 • Vi vil anbefale deg å gjøre deg kjent med instruksene i forkant av konsultasjonen – gjerne 15-10 minutter før konsultasjonen begynner.
 • Sørg for at du sitter slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal overhøre samtalen. Vi er klar over at situasjoner med karantene og isolering sammen med andre kan gjøre det vanskelig å få til dette.

Samtykke

 • Videokonsultasjoner er frivillig for deg å delta på.
 • Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen.
 • På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonellovens og Pasientrettighetslovens regler om taushetsplikt være styrende for videokonsultasjonen og behandling av informasjon under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger blir journalført på lik linje som om samtalen foregår ansikt til ansikt eller per telefon.

Slik kobler du deg opp:

 • Du vil motta en SMS eller e-post fra din behandler, med link til en nettside som du går inn på.
 • Trykk på navnet til din behandler
 • Skriv inn ditt navn og telefonnummer
 • Trykk deretter på knappen «Neste»
 • Bekreft så din identitet ved å velge enten BankID eller BankID på mobil og følg de vanlige instruksene som tilhører.

Etter du har bekreftet identiteten din følger du resten av stegene som innebærer å teste lyd, kamera og nettverkskvalitet.

Deretter kan du trykke på knappen «Jeg er klar, gi beskjed til [navn på din behandler]». Hold vinduet åpent til din behandler tar kontakt. Trykk så på knappen "Aksepter samtale".

 

Telefonkonsultasjon

Telefonkonsultasjon benyttes vanligvis bare dersom det er korte avklaringer vi trenger å snakke om eller du ønsker å avlyse timen eller bytte avtaletidspunkt. Imidlertid kan også en konsultasjon foregår pr telefon dersom det ikke er teknisk eller geografisk mulig å gjennomføre fysisk eller via video, eller det oppstår en situasjon der du raskt trenger å komme i kontakt med oss.  Du og din behandler ringer da hverandre som ved en vanlig telefonsamtale. På samme måte som ved en videokonsultasjon anbefaler vi at du da benytter ørepropper eller øretelefoner og sitter på et sted som er skjermet for at andre kan overhøre samtalen.

Betaling etter gjennomført konsultasjon

Betaling etter video- eller telefonkonsultasjon skjer på samme måte som ved fysisk oppmøte: Du mottar en sms med instruksjoner for elektronisk betaling via MediPay eller Vipps. Hos oss betaler du ikke for første samtale, den samtalen der en behandler ditt behov og om vi er riktig hjelpeinstans for deg. Når du derimot starter i behandling hos oss betaler du en egenandel på kr. 200 for de fire første timene, til sammen kr. 800,-. Alle timer etter det er gratis.