Campusutvikling - urban

Servering og tjenester

Sit campustjenester er en viktig aktør for å skape et levende campus gjennom sine tjenester og andre tilbud som hører hjemme i en moderne bydel. På denne måten skal Sit bidra til at NTNU får en urban campus som er åpen også utover vanlig arbeids- studietid. Arealene må utformes slik at de viser aktivitet, blir synlige og inviterende møteplasser i samspill med bymessige egenskaper. Sit campustjenester skal tilby en god bredde av serveringskonsepter. Sit kan bidra til en urban campus ved å ta på seg «senterlederrollen». Senterlederrollen vil si ansvaret for å drifte og koordinere urbane campustjenester inkludert areal der kommersielle aktører kan tilby tjenester.

I videre prosesser ønsker Sit å være med på prosjektering av bygg der Sits hovedfunksjoner skal lokaliseres. Samskipnaden har kompetanse innenfor cafe- og kantinedrift, idrett, helse, barnehage og andre campustjenester. For at disse funksjonene skal bidra til NTNUs mål om et urbant og samlende campus må Sit inkluderes i prosjekteringen av relevante bygg.

Hovedbygget

Når NTNU skal bli et urbant campus må Hovedbygget ha en funksjon som tiltrekker seg byens øvrige befolkning og tilreisende, i tillegg til studenter og ansatte. For å få til dette ønsker Sit å anlegge en campusrestaurant. Sit mener at gjennomgang fra forsiden av hovedbygget og ut til campusplena er en forutsetning for liv på campus.

Studentbolig

Sit prioriterer gode bomiljø for å forebygge ensomhet. Dette tilsier at boliger må være av god kvalitet og med riktig beliggenhet. Sit ønsker konsentrasjon av en viss størrelse/omfang for å kunne etablere gode fellesrom/sosiale soner. Det er ikke tomtene, men fremtidig naboskap/kontekst som er avgjørende.