Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Bolig>
  3. Husk å inngå ny leiekontrakt

Husk å inngå ny leiekontrakt

Alle som bor hos Sit og som ønsker å bo videre også til høsten må inngå nye leiekontrakter senest 30. april.

NB! I år har Sit vedtatt en høyere husleieøkning enn normalt

Med bakgrunn i den sterke prisveksten vi har hatt de siste årene og en svært høy rente, ser vi oss nødt til å øke husleiene våre noe mer enn normalt for det kommende studieåret 2024/2025. Prisene vil i gjennomsnitt øke med rundt 5,8 %, men dette vil variere fra studentby til studentby. Dette er en økning som er noe over konsumprisindeksen, men å leie hos Sit skal fortsatt være et trygt og rimelig alternativ sammenlignet med mange private og kommersielle utleiere.

Merk også at energileddet i leiekontrakten økes med 4,8 %, i tråd med KPI.

Leiekontrakten du har inngått med Sit opphører 31. juli 2024. Dersom du ønsker å bo videre også til høsten, må du inngå ny leiekontrakt med nye vilkår. Forutsetningen er at du fortsatt tilfredsstiller kravene til å bo i en studentbolig og at du er i rute med dine betalinger. Ny leiekontrakt for samme leieobjekt som du har i dag, finner du på bolig.sit.no - "min side". Kontrakten må signeres senest 30. april 2024. Ønsker du ikke å signere ny kontrakt kan du velge å avslå den på «min side».

For deg som leier parkeringsplass/bod, husk at du må inngå ny(e) leiekontrakt(er) for den/disse også.

Er du usikker på om du ønsker å inngå ny kontrakt? Da anbefaler vi at du signerer ny kontrakt. Husk at du kun har to måneders oppsigelsestid på kontrakten din, og at dersom du bare ønsker å bo til for eksempel 05.08.2024, kan du signerer ny kontrakt, og deretter si opp kontrakten innen 05.06.2024.

Vurderer du å bytte til en annen bolig gjennom Sit? Vi anbefaler at du likevel signerer ny kontrakt, da det kan skje at du ikke får booket ny bolig før din nåværende kontrakt går ut. Merk at du ikke har oppsigelsestid når du bytter bolig internt i Sit.

Ønsker du at din samboer skal være kontraktsinnehaver for den nye kontrakten? Prosedyre for bytte av hovedleietaker må da være gjennomført før fristen 30. april. Send snarest e-post til bolig@sit.no for å få tilsendt prosedyre.

Er du usikker på om du fortsatt er berettiget til å leie bolig gjennom Sit? Se Tildelingsreglement for Sit Bolig