Tilbud til alle studentforeldre

Alle studentforeldre med barn i barnehagealder kan benytte seg av tilbudene under, også de som ikke har barnehageplass i Sit Barn.

Eksamensgaranti

Eksamen, prosjekter, praksis og oppgaveskriving kan gjøre studiehverdagen travel. Hvis barnet ditt blir syk i eksamenstiden, kjenner du kanskje behov for ekstra barnepass. 

Ta kontakt med styrerne i barnehagene, så finner vi en god løsning både for deg og barnet ditt. Eksamensgarantien gjelder for alle studenter med barn i Trondheim.

Vi kan tilby:

  • Kulturverksted, et tilbud til studentbarn på kvelder og lørdager
  • Barnepass på eksamensdagen
  • Utvidet åpningstid i barnehagen
  • Annen hjelp etter avtale

Kulturverksted

Alle barn av studenter i Trondheim som er i barnehagealder kan delta i Kulturverkstedet, 6 timer på lørdager og 3 timer på ettermiddag/kveld to ganger ellers i uka. I Kulturverkstedet kan barna delta i varierte aktiviteter; maling, sang, musikk og vi har en egen gymsal. På lørdager legger vi opp til indianerdag, forskerdag… eller vi blir med på eventyrstund på biblioteket, besøker Voll 4H gård, går på barneteater og konserter i byen, eller vi tar en utflukt i skogen. Et variert, rimelig og attraktivt kulturtilbud for barna, samtidig som foreldrene får mer tid til å studere og eventuelt komme à jour med studiene.

Timeprisen er 40 kroner per påbegynt hele time. Meld på barnet ditt innen mandag klokken 14.00, og husk å melde avbud dersom noe skulle komme i veien.
Påmelding til: 475 04 655

Kulturverkstedet har lokaler i Moholt barnehage, Moholt allè 9b. 
Telefon i åpningstiden til Kulturverkstedet er: 994 30 130.

Åpningstider

Kulturverkstedet åpner igjen; onsdag 26. august! 

  • Onsdag og torsdag: 17.00–20.00
  • Lørdag: 10.00–16.00

På grunn av koronasituasjonen i landet, følger vi regjeringens retninglinjer og kan kun ta imot maks 10 barn per dag

Åpen barnehage

* I tråd med smittevernanbefalinger fra Trondheim kommune vedrørende gjenåpning av åpne barnehager åpner vi Sit Åpen barnehage fra uke 35.
Vi kan ta imot en gruppe på maks 6 barn og 6 foresatte. Dette innebærer at vi må ha påmelding per tlf i tidsrommet 8.00- 10.30 tirsdager og torsdager.
 Tlf: 994 30 130.

To ganger i uken kan du ta med deg barnet ditt i Åpen barnehage. Tilbudet er gratis, og gir deg og barnet ditt en mulighet til å være med i et sosialt fellesskap. Åpen barnehage blir ledet av en pedagogisk leder. Her kan både barn og voksne knytte gode nettverk gjennom lek og sosialt samvær. Du finner oss i egne lokaler i Moholt barnehage, Moholt alle 9b.

Åpningstider

Tirsdag og torsdag 11.00–14.00
 

Kontakt oss for mer informasjon:

Sit Barn Moholt
Tlf: 475 04 655