Tilbud til alle studentforeldre

Alle studentforeldre med barn i barnehagealder kan benytte seg av tilbudene under, også de som ikke har barnehageplass i Sit Barn.

Eksamensgaranti

Eksamen, prosjekter, praksis og oppgaveskriving kan gjøre studiehverdagen travel. Hvis barnet ditt blir syk i eksamenstiden, kjenner du kanskje behov for ekstra barnepass. 

Ta kontakt med styrerne i barnehagene, så finner vi en god løsning både for deg og barnet ditt. Eksamensgarantien gjelder for alle studenter med barn i Trondheim.

Vi kan tilby:

 • Kulturverksted, et tilbud til studentbarn på kvelder og lørdager
 • Barnepass på eksamensdagen
 • Utvidet åpningstid i barnehagen
 • Annen hjelp etter avtale

Kulturverksted

Alle barn av studenter i Trondheim som er i barnehagealder kan delta i Kulturverkstedet, 6 timer på lørdager og 3 timer på ettermiddag/kveld to ganger i uka. I Kulturverkstedet kan barna delta i varierte aktiviteter som; maling, sang, musikk og vi har en egen gymsal. På lørdager legger vi opp til aktiviteter med materialer som innbyr til utforsking f eks leire, vann m m og aktiviteter som teater og dans m m . Vi deltar også på eksterne aktivitetstilbud som f eks eventyrstund på biblioteket, besøk på Voll 4H gård, barneteater og konserter i byen,vitenskapsmuseet,  eller vi tar en utflukt i skogen. Et variert, rimelig og attraktivt kulturtilbud for barna, samtidig som foreldrene får mer tid til å studere og eventuelt komme à jour med studiene.

Timeprisen er 40 kroner per påbegynt hele time. Meld på barnet ditt innen mandag klokken 14.00, og husk å melde avbud dersom noe skulle komme i veien.
Påmelding til: 475 04 655

Kulturverkstedet har lokaler i Moholt barnehage, Moholt allè 9b. 
Telefon i åpningstiden til Kulturverkstedet er: 994 30 130.

Åpningstider

 • Onsdager og torsdager: 17.00–20.00
 • Lørdager: 10.00–16.00

Åpen barnehage holdes stengt tirsdag 12 og torsdag 14 september pga Mini UKA, men vi oppfordrer alle til å komme å delta i festivalen.
Festivalen er for små barn, les mer om MiniUKA på nettsiden vår.

Stengt offentlige høytidsdager
 

Åpen barnehage

To ganger i uken kan du ta med deg barnet ditt i Åpen barnehage. Tilbudet er gratis, og gir deg og barnet ditt en mulighet til å være med i et sosialt fellesskap. Åpen barnehage blir ledet av en pedagogisk leder. Her kan både barn og voksne knytte gode nettverk gjennom lek og sosialt samvær. Du finner oss i egne lokaler i Moholt barnehage, Moholt alle 9b.

Åpningstider

 • Tirsdag og torsdag 11.00–14.00
   
 • Siste dag åpent sommer 2023 torsdag 15.juni - Åpner tirsdag 15.august
   

Kontakt oss for mer informasjon:

 • Sit Barn Moholt
 • Tlf: 475 04 655