Spesialist på studentbarn

For studenter med barn kan hverdagen være ekstra utfordrende. Vi i Sit Barn legger vekt på å være studentretta i hverdagen, og vi kjenner dine spesielle behov som student. Vi har derfor utviklet en rekke tjenester, spesielt for våre studentforeldre.

Tilbud til barn under 1 år, og deres foreldre

Sit Barn har barnehageplasser for barn under 1 år. Vi har derfor et spesielt fokus på å skape god kvalitet i barnehagetilbudet, også for de aller yngste. Lang erfaring, nyere forskning og teori danner grunnlaget for å møte individuelle behov hos disse barna, og skape gode rammer for positiv tilknytning og læring. Ved oppstart om høsten har vi et eget foreldremøte med foreldre til barn under 1 år. Der informerer vi om hvordan vi legger til rette for at det skal være kvalitet i barnehagehverdagen for de aller yngste. Du som forelder får mulighet til å stille spørsmål, og komme i dialog med andre foreldre i samme situasjon.

Andre tilbud til studentforeldre

Vi har utviklet flere tilbud som også kan benyttes av de som ikke har barnehageplass hos oss: eksamensgaranti om barnet ditt blir sykt, kulturverksted på lørdager og kvelder, og gratis åpen barnehage.