Spesialist på studentbarn

For studenter med barn kan hverdagen være ekstra utfordrende. Vi i Sit Barn legger vekt på å være studentretta i hverdagen, og vi kjenner dine spesielle behov som student. Vi har derfor utviklet en rekke tjenester, spesielt for våre studentforeldre.

Tilbud til barn under 1 år, og deres foreldre

Sit Barn har barnehageplasser for barn under 1 år. Vi har derfor et spesielt fokus på å skape god kvalitet i barnehagetilbudet, også for de aller yngste. Lang erfaring, nyere forskning og teori danner grunnlaget for å møte individuelle behov hos disse barna, og skape gode rammer for positiv tilknytning og læring. Ved oppstart om høsten har vi et eget foreldremøte med foreldre til barn under 1 år. Der informerer vi om hvordan vi legger til rette for at det skal være kvalitet i barnehagehverdagen for de aller yngste. Du som forelder får mulighet til å stille spørsmål, og komme i dialog med andre foreldre i samme situasjon.

Foreldreveiledning

Som foreldre har man mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over foreldrerollen, og hvor viktige vi er for barna våre.

Hver høst og vår tilbyr vi foreldreveiledning etter et internasjonalt anerkjent foreldreveiledningsprogram (ICDP). Dette er et tilbud til deg som:

  • er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt.
  • er interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling.
  • vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer.
  • har lyst til å dele tankene og ideene dine med andre.

Tilbudet er gratis og ledes av sertifiserte og erfarne pedagoger i en periode på 8 uker a 1,5 timer pr.uke.
Vil du vite mer? Se www.bufetat.no/foreldreveiledning/

Andre tilbud til studentforeldre

Vi har utviklet flere tilbud som også kan benyttes av de som ikke har barnehageplass hos oss: eksamensgaranti om barnet ditt blir sykt, kulturverksted på lørdager og kvelder, og gratis åpen barnehage.