Søk barnehageplass

Studentbarnehagen er et tilbud til alle studenter med barn, som betaler semesteravgift til Sit.

Søk om barnehageplass på kommunalt skjema. Fyll inn Sit Barn som et alternativ, og du blir vurdert for opptak i alle våre barnehager. Ønsker du barnehageplass fra august, søker du til hovedopptaket 1. mars.

Søk barnehageplass

Les mer om våre opptaksregler og vedtekter.

Betaling

Fra 1.januar 2023 er makspris for barnehageplass er kr 3000,–. I tillegg til kontingentsats betaler du kr 350,– i kostpenger.

Moderasjon på økonomisk grunnlag

Du kan søke moderasjon på økonomisk grunnlag. Søknad sendes Trondheim kommune. Eventuell moderasjon innvilges fra den måned Trondheim kommune v/ Oppvekstkontoret, har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.

Søskenmoderasjon

Vi tilbyr ekstra søskenmoderasjon. Har du to barn i barnehagen gir vi deg 25% reduksjon i betalingen per barn. Fra og med barn nr tre gir vi deg 75% reduksjon i foreldrebetalingen.