Barn hos oss

Årsplaner for våre barnehager

Når du får tildelt barnehageplass til ditt barn, er det hele familien som starter opp hos oss. Vi har kunnskap om barn og deres utvikling, og har lang erfaring med hvilke behov du har som student og forelder. Studenter fra hele verden velger studentbarnehagene, og her får ditt barn være en del av et internasjonalt miljø.

Planleggingsdager

I barnehageåret 2017/ 2018 er følgende dager planleggingsdager der barnehagene holder stengt:

  • 11. august 2017
  • 12. oktober 2017
  • 13. oktober 2017
  • 02. januar 2018
  • 16.mars 2018