Sundebygget

Arkitektskisse Sundebygget i Ålesund

 

I samarbeid med NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde as, bygger Sit et nytt studentbygg på campus i Ålesund. Bygningen, som har fått navnet Sundebygget, skal være levende og aktiv 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Bygget vil ha to hoveddeler: En flerbruksdel på rundt 2000 kvm, med innovasjonshub, serveringssteder, treningssenter, kontorer til studentfrivillighet og studentorganisasjoner, og kontorer og kundemottak for Sit. På toppen av flerbruksdelen kommer det 84 studenthybler i kollektiver. Ved å samle sosiale aktiviteter, kulturtilbud og velferdstjenester i et bygg kan studentfrivilligheten og administrasjonen i Sit Ålesund flytte fra hovedbygget til mer egnede lokaler i studentbygget.

Målet er et bygg som blir en foretrukken møteplass for studenter både i og etter arbeidstid. Bygget skal bidra til en levendegjøring av campus og være et positivt tilskudd for studentmiljøet i Ålesund. Mulighetene ligger også til rette for at dette kan bli et godt bindeledd mellom de to delene av campus hvor NTNU og industri og næringslivet i dag skilles av Borgundveien. Studentbygg Ålesund gir også Ålesund kommune en god tilstedeværelse på campus.

Bygget er under oppføring, og Consto Midt-Norge er totalentreprenør. Multiconsult, Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter, som utarbeidet konkurransegrunnlaget, i med i prosessen. Sundebygget skal etter planen stå ferdig til semesterstart høsten 2022.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Prosjektleder for Sit
Lars Kristian Holgersen
Telefon: 954 78 928

Stedlig prosjektleder for Sit i Ålesund
Andreas Fet
Telefon: 934 44 561

Byggeplasskamera