Parkering

Sit leier ut parkeringsplasser på sine studentbyer og -boliger. Kun våre beboere kan søke om leie av parkering. 
Beboere ved den spesifikke studentbyen eller -boligen prioriteres alltid.

Du kan søke om å leie parkeringsplass på følgende studentbyer:

Sørnesvågen studentby
Fogdegården studentby
Gåseidmarka studentby
Bøgata studentboliger

Du søker om parkeringsplass på samme måte som du søker om bolig.  Søk om parkeringsplass her.