Hos oss får du...

Mye for pengene

 • Rimelig middag fra kr 14,50 pr hg.
 • Hybel til studentvennlig pris:
  • Trondheim kr 3100,-
  • Gjøvik kr. 2485,-
  • Ålesund kr. 3610,-
 • Trondheims beste studenttrening: kr 1700,- pr år
 • Tannhelserefusjon
 • Gode rabattordninger på barnehageplass
 • Psykisk helsetjeneste med kort ventetid
 • Legesenter med ekspertise på studenthelse
 • Gratis kurs og gruppesamtaler
 • Gratis helsestasjon

Pengene vi tjener går tilbake til studentene

 • Vi har ingen eiere som skal ha noe av overskuddet. Alle pengene blir i organisasjonen vår – til investeringer i studentboliger, idrettssenter, barnehager og annet.
 • Flere millioner kroner av semesteravgiften går til studentenes egne lag og organisasjoner. Studentene i Velferdstinget bestemmer hva semesteravgiften skal brukes til, og de foreslår størrelsen på avgiften.
 • Overskudd fra vår eksterne forretningsvirksomhet overføres til studentformål.

Være med å bestemme

 • Studentene har flertall i styret – vårt øverste organ. I tillegg er studentene representert i brukerutvalg for kafeer, og i egne råd for studentboliger, velferdstjenester og idrett.
 • Studentene i Velferdstinget påvirker og samarbeider med oss for å bedre studentvelferden. Velferdstinget velger også studenter til styret i SiT.
 • Studentene i Velferdstinget vedtar hvert år størrelsen på semesteravgiften (vår 2017: kr 510,–). Les mer om hva semesteravgiften brukes til.
 • Hvert år gjennomfører vi spørreundersøkelser. Tilbakemeldingene bruker vi til å forbedre og utvikle tilbudene våre.
   

Trygghet og tilhørighet

Vi ønsker å bidra til at du som student føler deg trygg og at du trives. Vi tilbyr arenaer for å få venner - kafeer, treningssentre og bokollektiver for å nevne noe. Videre tilbyr vi noen å snakke med, om livet oppleves som vanskelig. Det skal være trygt for deg å benytte deg av våre tjenester, og skulle du ha noe å klage på så setter vi pris på dine tilbakemeldinger.