Trondheim er landets beste studieby

Trondheim er landets beste studieby

Studentene i Trondheim er mest fornøyde med studiebyen sin. 91 % er fornøyde, 6 % svarer hverken eller og 3 % er misfornøyde med Trondheim som studieby.

Dette viser SHOT, den nasjonale Helse- og trivselsundersøkelsen for studenter. Men Bergen ligger like bak, her er 87 % av studentene fornøyde med studiebyen sin.

I Gjøvik er 58 % fornøyde med studiebyen, og i Ålesund er 65 % fornøyde. Gjennomsnittet for alle studiesteder er 76 % fornøyde studenter.

Det er særlig høy tilfredshet med studentmiljøet og utelivstilbudet som gjør at Trondheimsstudentene gir byen en så bra skåre. Tilfredsheten med kollektivtrafikken er derimot lav.

- Årsaken til Trondheims suksess som studieby er nok først og fremst de lange tradisjonene med høyt studentengasjement i lag og organisasjoner, sier Velferdsdirektør i Sit, Espen Munkvik. Videre er det nok viktig at utdanningsinstitusjonene, kommunen, Sit og andre legger godt til rette for at studentene skal ha det godt her, mener Munkvik.

Studentene i Trondheim er mer engasjert i frivillig arbeid enn studentene på de andre studiestedene i Norge. Halvparten av studentene i Midt-Norge er engasjert i frivillig arbeid.