Statsbudsjettet: Elgeseter gate 10 er ikke prioritert

Statsbudsjettet: Elgeseter gate 10 er ikke prioritert

Regjeringen foreslår ikke å sette av penger til utbygging av Elgeseter gate 10 i statsbudsjettet for 2019 som ble lagt fram i dag.

Dersom stortinget vedtar budsjettet blir det ikke byggestart for dette prosjektet neste år. Dette betyr at Sit heller ikke kan begynne arbeidet med sitt nye treningssenter som er planlagt i det samme bygget.

- Jeg er skuffet og overrasket over at regjeringen ikke vil prioritere dette viktige bygget for helse- og sosialfagene ved NTNU, etter at det er brukt mange millioner på prosjektering, sier styreleder i Sit, Nicholas Christiansen. NTNU søkte også om penger til utbyggingen i fjor, uten å få noe.

- Dersom det heller ikke kommer vedtak om å gjennomføre utbyggingen i stortingets behandling av budsjettet, bør Sit vurdere om vi skal lete etter et annet sted for vårt treningssenter, mener Christiansen.

Mens NTNUs del av bygget skal finansieres over statsbudsjettet har Sit bevilget 300 millioner kroner til sin del av prosjektet. Sit skal ha om lag 1/3 av arealene i bygget.

Nye studentboliger

Regjeringen foreslår i samme statsbudsjett å gi tilsagn til 2 200 nye studentboliger i 2019. Det tilsvarer nivået fra 2018.

Administrerende direktør Audhild Kvam i Sit er godt fornøyd med dette, og venter at vi får tilskudd til boliger på Gjøvik og i Trondheim neste år.