Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Sit + UKA = sant

Sit og UKA-17 skal samarbeide på en rekke områder. Sit skal levere mat til UKA, tilrettelegge arrangementer i Dødens dal, kurse ukefunksjonærer og mye annet.

Bildetekst: Jubel da ukesjef Martin Næss, Knut Solberg, næringslivssjef Gudrun Glende og key account Eivind Fålun underskrev samarbeidsavtalen.

UKA skal på sin side synliggjøre Sits tjenester overfor studentene.

- Sit har en årelang tradisjon som samarbeidspartner med UKA, sier konsernsjef Knut Solberg. Han gleder seg særlig til å bidra til 100-års jubileet.