Sit søker mannskap!

Vi trenger flere studenter som brenner for studentvelferd ombord!
Vi trenger flere studenter som brenner for studentvelferd ombord!

Sit søker mannskap!

Vi trenger 2 nye studentvalgte til styret, og til det trengs det engasjerte studenter som brenner for studentvelferd.   

Det skal velges inn to nye studentvalgte til Sits konsernstyre. Konsernstyret er Sits øverste organ. Her sitter det representanter for studentene, utdanningsinstitusjonene og ansatte. Styrelederen er alltid studentvalgt, og studentene har med det stemmeflertall.

Det er Velferdstinget som velger hvem som skal sitte i styret, og alle studenter i Ålesund, Gjøvik og Trondheim kan stille til valg. Så, er du student med interesse for å utvikle studentvelferden til studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim oppfordres du til å stille til valg.

Valget finner sted i Trondheim 19. februar i Trondheim klokken 16.15, i Kjel 4 på Gløshaugen. Er du student i Ålesund eller Gjøvik og ønsker å stille til valg, dekker Sit utgiftene dine i forbindelse med dette.

Lyst til å vite mer? Sjekk ut Velferdstinget sine nettsider!

Godt valg!