Nytt studentbygg i Ålesund

Nytt studentbygg i Ålesund

Sit planlegger å utvikle et unikt og levende studentbygg midt i hjertet av campus som skal yre av studenter, liv og aktivitet også utover «vanlig studietid».

Det skal være det ultimate møtepunktet og knutepunktet for studenter, ansatte og næringsliv på campus Ålesund.

Intensjoner med prosjektet

I utviklingen av konseptet for studentbygget ønsker Sit å ta utgangspunkt i hva studentene selv ønsker og mener er viktig for et godt studieliv. Ambisjonen for studentbygget er å bidra til å styrke Ålesund som universitetsby, og bidra til et levende campus hvor studenter trives og ønsker å tilbringe tid. For Sit vil det også bidra til å realisere vår visjon «Henrykte studenter- felles engasjement». Sit skal bidra til at studentene får en god studietid med et godt læringsmiljø, gode tjenester, og omsorg – slik at studentene mestrer studiesituasjonen.

Konseptbeskrivelse

Det er foreløpig tenkt at bygget skal inneholde studentboliger, kontorer, møterom og sosiale fellesarealer for studentorganisasjoner, konsertlokaler, treningsfasiliteter, kafe og forelesningsrom, som samlet vil utgjøre et studentsamfunn. Det er også tenkt at bygget skal huse kontorlokaler for Sit, en helsestasjon, og tjenester som mestringskurs og helsesøster. Konseptet skal være unikt og tar sikte på å samle studentsosiale aktiviteter under ett tak slik at det blir enklere for studentene å balansere studielivet med alt det innebærer. Sit ønsker å være åpen og innovativ i utviklingen av studenthuset slik at bygget og konseptet blir skreddersydd etter behovene til studentene, og det er tenkt nytenkende tanker som innovasjonshub med spillrom og andre sosiale «chill out»-soner.  


Illustrasjon/skisse av studenttorget på Ålesund campus. Rodeo Arkitekter 2017

Veien videre

Sit skal lede og utvikle det endelige bygget, og vil være eier og drive det når det er ferdig. Utviklingen av bygget er et samarbeidsprosjekt mellom Sit, NTNU, Ålesund kommune og Brødrene Sunde som er viktige partnere i realiseringen av prosjektet. Fredag 29. september 2017 signerer Sit en intensjonsavtale med samtlige samarbeidspartnere, som markerer startskuddet for prosjektet, og veien videre.

Signering av avtalen