Ny student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim?

Ny student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim?

Hvor må du studere for å kunne få studentbolig gjennom Sit? Når kan du sende inn søknaden? Kan du søke uten å være tatt opp som student?

Hvem kan søke om bolig?

Godkjente studiesteder

Du må være, eller ha blitt tatt opp som, ordinær fulltidsstudent ved en utdanningsinstitusjon knyttet til Sit for å få studentbolig gjennom oss.
Du kan søke om bolig uten å være tatt opp som student, men du må dokumentere at du er tatt opp som student ved et godkjent studiested innen 31. juli.

Første år som student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim

For deg som skal begynne å studere gjelder følgende praksis:

For studiestart til høsten

  • Du kan søke om studentbolig så tidlig du bare vil, men husk fristen 15. mai. Førsteårsstudenter får vanligvis kontraktstart tidligst 1. juli.
  • Søker du om studentbolig etter 15. mai, er det ikke sikkert søknaden din blir behandlet før du har sendt inn bekreftelse på studieplass i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim fra Samordna opptak.
  • I perioden 1. juli til 15. september prioriteres søkere etter fødselsår for hybler i kollektiv og 1-roms leiligheter - de yngste får tilbud om bolig først. For søkere som har avtjent førstegangstjeneste trekkes 1 (ett) år fra tellende alder, jf. Tildelingsreglementet § 5.2. Søker er selv ansvarlig for å informere om og dokumentere dette.
  • Du må signere kontrakten før du vet om du kommer inn på studiene. Kontrakten er en økonomisk bindende avtale, og ved å signere den plikter du å betale husleie fra kontraktens start. Dette gjelder uavhengig av om du flytter inn eller ikke.
  • Du må vise dokumentasjon på at du er tatt opp ved et godkjent studiested ved innflytting. Dersom du får tilbud om bolig før Samordna opptak, må opptaket etterdokumenteres.
  • Du har to måneders oppsigelsetid. Ombestemmer du deg, og ønsker å spare penger, er det viktig at du sier opp så raskt som mulig. Du sier opp ved å sende e-post til gjovik@sit.no, alesund@sit.no eller bolig@sit.no, avhengig av hvor du har fått tildelt bolig.
  • Får du avslag på studieplass i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim og gir beskjed innen 31. juli, slipper du oppsigelsestid og betaler kun husleie for perioden leiekontrakten din har vart til nå. Har du allerede flyttet inn, må du flytte ut innen 10. august. Da betaler du husleie fra kontrakten startet og til den dagen du leverer husnøkkelen tilbake.

For studiestart til våren

  • Vi godkjenner søknaden din når du sender den inn, og du kan bli tildelt bolig fra og med desember.
  • Du må vise dokumentasjon på at du er tatt opp ved et godkjent studiested ved innflytting.

Allerede student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim

Hvis du søker på hybel i kollektiv eller 1-romsleilighet, og allerede er student ved godkjent studiested Gjøvik, Ålesund eller Trondheim, lønner det seg å kunne flytte inn før 1. juli eller etter 15. september. I perioden 1. juli til 15. september prioriteres søkere etter alder; de yngste først

For at søknaden din skal bli godkjent, må du dokumentere at du har fått godkjent minst 30 studiepoeng de to siste semestrene, eventuelt 15 studiepoeng forrige semester dersom dette var ditt første som student, ved godkjent studiested i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim.

Bo sammen med venner

Vi har en ordning for å bli anbefalt inn på kollektivet til venner som allerede bor hos oss, og en ordning for å danne egne vennekollektiv. Les mer om anbefaling her.

Universelt tilpassede studentboliger

Vi ønsker å bidra til at alle studenter i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim skal kunne gjennomføre sine studier uansett bakgrunn og ståsted. Flere av studentboligene er universelt tilpasset, slik at også du som har en bevegelseshemning skal kunne finne et sted å bo som er tilpasset dine behov. Ta kontakt med oss på e-post dersom du ønsker å søke.