Ny student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim?

Ny student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim?

Hvor må du studere for å kunne få studentbolig gjennom Sit? Når kan du sende inn søknaden? Kan du søke uten å være tatt opp som student?

Hvem kan søke om bolig?

Godkjente studiesteder

Du må være, eller ha blitt tatt opp som, ordinær fulltidsstudent ved en utdanningsinstitusjon knyttet til Sit for å få studentbolig gjennom oss.
Du kan søke om bolig uten å være tatt opp som student, men du må dokumentere at du er tatt opp som student ved et godkjent studiested innen 31. juli.

Søk bolig her

Første år som student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim

For deg som skal begynne å studere gjelder følgende praksis:

For studiestart til høsten

  • Søknader prioriteres etter søknadsdato.
  • Du kan søke om studentbolig så tidlig du bare vil, men søknader som sendes inn før 1. januar, kommer først inn på søkerlisten 1. januar.
  • Nye studenter får vanligvis kontraktstart tidligst 1. juli.
  • Du må signere kontrakten før du vet om du kommer inn på studiene. Kontrakten er en økonomisk bindende avtale, og ved å signere den plikter du å betale husleie fra kontraktens start. Dette gjelder uavhengig av om du flytter inn eller ikke.
  • Du må vise dokumentasjon på at du er tatt opp ved et godkjent studiested ved innflytting. Dersom du får tilbud om bolig før Samordna opptak, må opptaket etterdokumenteres.
  • Du har to måneders oppsigelsetid. Ombestemmer du deg, og ønsker å spare penger, er det viktig at du sier opp så raskt som mulig. Du sier opp ved å sende e-post til gjovik@sit.no, alesund@sit.no eller bolig@sit.no, avhengig av hvor du har fått tildelt bolig.
  • Får du avslag på studieplass i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim og sender oss melding om dette innen 31. juli, slipper du oppsigelsestid. Meldingen sendes til bolig@sit.no og må inneholde dokumentasjon fra Samordna opptak på at du enten har takket ja til studieplass i en annen by eller at du fortsatt står på venteliste for studieplass i byen du har fått studentbolig. Gjør du dette betaler du husleie for perioden fra kontraktstart til dagen du sender beskjed. Har du allerede flyttet inn, må du flytte ut innen 10. august. Da betaler du husleie fra kontrakten startet og til den dagen du leverer husnøkkelen tilbake.

For studiestart til våren

  • Vi godkjenner søknaden din når du sender den inn, og du kan bli tildelt bolig fra og med desember.
  • Du må vise dokumentasjon på at du er tatt opp ved et godkjent studiested ved innflytting.

Allerede student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim

Send søknad på hybel.sit.no. Du får tilbud om bolig så snart vi har noe ledig til deg.

Bo sammen med venner

Vi har en ordning for å bli anbefalt inn på kollektivet til venner som allerede bor hos oss, og en ordning for å danne egne vennekollektiv. Les mer om anbefaling her.

Universelt tilpassede studentboliger

Vi ønsker å bidra til at alle studenter i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim skal kunne gjennomføre sine studier uansett bakgrunn og ståsted. Flere av studentboligene er universelt tilpasset, slik at også du som har en bevegelseshemning skal kunne finne et sted å bo som er tilpasset dine behov. Ta kontakt med oss på e-post dersom du ønsker å søke.