Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Helserefusjon – få penga tilbake!

Hadde du store helseutgifter i 2016? Da kan det være lurt å søke om helserefusjon.

Uforutsette, høye tannlege- og legeregninger går ofte dårlig sammen med studentbudsjettet. Har du som student hatt store utgifter i forbindelse med tannlege, sykdom eller skade, så er helserefusjonsordningen noe for deg.  Gjennom den kan du få økonomisk støtte utover det som folketrygden og andre etater er forpliktet til, etter loven.

Søknadsfrist for utgifter i 2016 er 31. januar 2017.

Sjekk om utgiftene dine kvalifiserer for tilbakebetaling og søk om helserefusjon.