En studentbolig er mer enn en hybel

Audhild Kvam, administrerende direktør, er uenig i Adresseavisens leder og mener at velferd må komme før profittmaksimering. | Foto: Torbjørn Buvarp
Audhild Kvam, administrerende direktør, er uenig i Adresseavisens leder og mener at velferd må komme før profittmaksimering. | Foto: Torbjørn Buvarp

En studentbolig er mer enn en hybel

En studentbolig er mye mer enn fire vegger og tak over hodet. Audhild Kvam, administrerende direktør, svarer på Adresseavisens leder.

Adresseavisen mener på lederplass tirsdag 24. juli at studentboliger ikke trenger å være statsstøttet, og hevder det er underordnet om det er Sit eller et privat selskap som eier dem. 

Sit – for helhetlig studentvelferd

Sit er studentsamskipnaden for studentene på Gjøvik, i Ålesund og Trondheim. En studentsamskipnad er et selskap regulert gjennom en egen lov. Vi er til for studentene, styrt av studentene, og eventuelle overskudd skal går til studentvelferd. Skal studentene lykkes med sine studier må de ha gode, trygge rammer rundt seg, og dette er vårt hovedformål. Vi driver boliger, kafeer, barnehager, treningstilbud og helsetjeneste for studentene. I tillegg har vi kurs i blant annet stress- og depresjonsmestring, driver rusforebygging og samarbeider med studentfrivilligheten i våre byer.

En studentbolig er mer enn fire vegger!

I våre studentboliger legges det vekt på bomiljø og trivsel. Mange studenter som bor hos oss har flyttet hjemmefra for første gang og trenger veiledning og gode medstudenter rundt seg der man bor. Vi vet også at mange sliter med ensomhet. Vi har egne bomiljøkoordinatorer som gir veiledning om hvordan man samarbeider om renhold og matlaging og bidrar til at studentene jobber godt sammen slik at alle trives. I våre studentboliger er det ordnede forhold med tanke på oppsigelsestid og depositum, og vi har vaktmestere og renholdere som holder boliger og fellesområder i orden.

En prisregulerende effekt

Sit bidrar til at alle har mulighet til å bo godt mens man studerer, også de som ikke har god råd. Lik rett til utdanning handler ikke bare om selve studiet, men også om at man har råd til å leve der man studerer. I tillegg ønsker vi med vår prispolitikk å påvirke prisene i det private leiemarkedet for studentboliger, slik at disse ikke blir for høye. Vi ønsker å eie en stor nok andel av studentboligene i markedet nettopp for holde prisene i hele leiemarkedet nede. I dag dekker vi 16% av markedet for studentboliger i Trondheim, og vi opplever en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i byen.

Vi tar byutviklingen på alvor

Sit har bolig til over 6000 studenter i Trondheim, og våre boliger setter sitt preg på byen. Vårt mål er å bygge nært byen og nært campus. Da kan studentene gå eller sykle, og blir ikke avhengig av bil. De siste årene har vi bygget store, nye studentbyer på Moholt, Lerkendal og Berg. På Moholt har massivtre og smarte energiløsninger stått i sentrum, og både Berg studentby og Moholt allmenning har fått Trondheim kommunes energisparepris.  I tillegg har vi rehabilitert gamle verneverdige hus og bygårder i Korsgata og i Singsakerbakken. Vi gjør dette på en måte som ivaretar gamle bomiljø og vernede bygg, og i 2010 fikk Trondheim kommunes byggeskikkpris for boligene på Nedre Singsakerslette.  I debatten om hyblifisering på Møllenberg er dette eksempel på hvordan man kan bygge studentboliger i gammel trehusbebyggelse uten at det medfører forslumming.

Velferd over profittmaksimering!

I Trondheim og andre byer trenger man både private aktører og samskipnader til å bygge og drive studentboliger – det sikrer nok studentboliger, et mangfoldig tilbud til studentene og mulighet for private aktører til å drive kommersiell virksomhet. Men den store forskjellen mellom en samskipnad og en privat aktør ligger i våre ulike formål. Vårt mål er å gi studentene gode, rimelige boliger og sosial trygghet. En privat aktørs mål er å skape overskudd som går tilbake til eierne.  Ved at Sit har en stor nok andel studentboliger, vil prisene holdes nede og studentboligene blir rimelige nok – på den måten bidrar vi til god studentvelferd og lik rett til høyere utdanning.

 

Signert,

Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit