Ei krone mer!

Foto: Student peace prize
Foto: Student peace prize

Ei krone mer!

Den ekstra kronen du betaler for kaffen din er med på å støtte studenter som arbeider for fred, demokrati og menneskerettigheter.

Noe av det vakreste som finnes er studentengasjement. Vi er derfor stolt støttespiller av Studentenes Fredspris. Den ekstra kronen du betaler for kaffen fra 14. januar til 1. februar går nettopp til Studentenes Fredspris. På den måten er du med på å støtte arbeid for fred, demokrati og menneskerettigheter. Denne kaffekampanjen gjennomføres av flere samskipnader, over hele landet.

Studentenes Fredspris deles ut annethvert år i forbindelse med ISFiT, og deles ut på vegne av alle studenter i Norge. I år går prisen til den 25 år gamle studenten Fashia Hassan. Hun er en sentral leder for studentbevegelsen #FeesMustFall. Bevegelsen jobber for å tilgjengeliggjøre og avkolonisere høyere utdanning i Sør-Afrika.