22 millioner til byggeprosjekter og studentvelferd

Det er allerede igangsatt et større boligprosjekt i Røverdalen og det jobbes med å fastsette planene for dette.
Det er allerede igangsatt et større boligprosjekt i Røverdalen og det jobbes med å fastsette planene for dette.

22 millioner til byggeprosjekter og studentvelferd

Sit setter av 22 millioner av årsresultatet til framtidige byggeprosjekter og studentvelferd.

Dette er klart etter at styret i Sit la fram et årsresultat på 35 millioner kroner for 2018. Størstedelen av årsresultatet prioriteres til framtidige utbyggingsprosjekter.

Gjøvik har et behov for flere studentboliger og dette er et satsningsområde for Sit. Det er allerede igangsatt et større boligprosjekt i Røverdalen og det jobbes med å fastsette planene for dette.

Sit planlegger i samarbeid med NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde et studentbygg på NTNUs campus i Ålesund. Det 2000 kvm store bygget skal ha rom til ulike studentaktiviteter, trening, NTNU, studenter og næringsliv. Videre er det planlagt 80 studentboliger i de øverste etasjene.

I Trondheim vil det utvikles nye byggeprosjekter i forbindelse med campusutviklingen i byen. Det vil være behov for nye idretts- og treningsarealer når NTNU flytter fra Dragvoll og ned til Gløshaugenområdet. Sit har også planer om å bygge studentboliger på campus.

– Jeg er glad for at vi har satt av en såpass stor del av overskuddet til framtidig utbygging i alle de tre studiebyene våre, sier Nicholas Christiansen, styreleder i Sit.

Studentfrivillighet og bedre studentvelferd

Styret har også satt av 1,5 millioner kroner til støtte til studentorganisasjoner neste år. Disse pengene blir delt ut gjennom Sits sponsorprogram to ganger i året. Videre er det avsatt 1,4 millioner til framtidige velferdstiltak for studentene og 0,6 millioner til utvikling av Sit-organisasjonen.

Kontakt:

Nicholas Christiansen, styreleder: 468 28 208