22 millioner til byggeprosjekter og studentvelferd

Størstedelen av årsresultatet prioriteres til framtidige utbyggingsprosjekter, blant annet i forbindelse med campusutviklingen i Trondheim.
Størstedelen av årsresultatet prioriteres til framtidige utbyggingsprosjekter, blant annet i forbindelse med campusutviklingen i Trondheim.

22 millioner til byggeprosjekter og studentvelferd

Sit setter av 22 millioner av årsresultatet til framtidige byggeprosjekter og studentvelferd.

Dette er klart etter at styret i Sit la fram et årsresultat på 35 millioner kroner for 2018.

Størstedelen av årsresultatet prioriteres til framtidige utbyggingsprosjekter, blant annet i forbindelse med campusutviklingen i Trondheim. Det vil være behov for nye idretts- og treningsarealer når NTNU flytter fra Dragvoll og ned til Gløshaugenområdet. Sit har også planer om å bygge studentboliger på campus.

Sit planlegger i samarbeid med NTNU, Ålesund kommune og Brødr. Sunde et studentbygg på NTNUs campus i Ålesund. Det 2000 kvm store bygget skal ha rom til ulike studentaktiviteter, trening, NTNU, studenter og næringsliv. Videre er det planlagt 80 studentboliger i de øverste etasjene.

Gjøvik har et behov for flere studentboliger og dette er et satsningsområde for Sit. Det er allerede igangsatt et større boligprosjekt i Røverdalen og det jobbes med å fastsette planene for dette.

– Jeg er glad for at vi har satt av en såpass stor del av overskuddet til framtidig utbygging i alle de tre studiebyene våre, sier Nicholas Christiansen, styreleder i Sit.

Studentfrivillighet og bedre studentvelferd

Styret har også satt av 1,5 millioner kroner til støtte til studentorganisasjoner neste år. Disse pengene blir delt ut gjennom Sits sponsorprogram to ganger i året. Videre er det avsatt 1,4 millioner til framtidige velferdstiltak for studentene og 0,6 millioner til utvikling av Sit-organisasjonen.

Kontakt:

Nicholas Christiansen, styreleder: 468 28 208