Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Organizations

Vi har fått 2 nye studentvalgte styremedlemmer, og mannskapet står nå klart.

What do you think about Sit?

What do you think about Sit?

Did you find what you were looking for on this section about student organizations? Please tell us.

Twitter: @SitSnakk

Twitter: @SitSnakk