Helse

Helsesøster

Kom innom for råd og veiledning om psykisk, fysisk og seksuell helse.

Lege

Tester, idrettsskader, vaksine og annen studenthelse.

Psykolog

Når du trenger noen å snakke med.

Tannlege

Er du student med store tannlegeutgifter, kan du søke refusjon.

Refusjon

SiT gir økonomisk støtte til studenter med store helseutgifter.

Mestringskurs

Vi hjelper deg å mestre studiehverdagen.

Stadig flere studenter søker hjelp hos SiTs psykososiale helsetjeneste. Bare i oktober tok 130 nye studenter kontakt for å få hjelp, og det er flere enn noen måned tidligere. 

Hva synes du om SiT?

Her finner du SiT: