Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Helserefusjon

Fra 1. mai 2017 ble helserefusjonsordningen slik du kjenner den avviklet. Helseutgifter fra og med 1. januar 2017 til og med 31. april 2017 vil dekkes etter gammel ordning.

Les mer om bakgrunnen for endringen

Refusjon av utgifter f.o.m. 1. mai 2017

Tannhelserefusjonsordningen er under revidering og nye retningslinjer vil være klare til slutten av august 2017.

Refusjon av utgifter mellom 1. januar – 30. april 2017

For utgifter mellom 1. januar – 30. april, fyll ut følgende skjema på nett, skriv ut, og send utskriften inn, sammen med kvitteringer og nødvendig dokumentasjon.

Dette får du støtte til

  • Tannhelsesjekk
  • Nødvendig tannlegebehandling (lystgass/narkose krever henvisning fra lege/psykolog)  Egenandel 2 000 kr
  • Offentlig lege, registrert hos HELFO  Egenandel 350 kr
  • Spesialisthelsetjenester listet opp under HELFO egenandelstak 2  Egenandel 350 kr
  • Helsetjenester lisensiert av norske helsemyndigheter   Egenandel 2 500 kr

Helserefusjonsordningen dekker ikke kosmetisk tannbehandling, vaksiner, prevensjon og private legesenter.

Hvor mye kan jeg få i refusjon?

For tannhelsesjekk kan du få refundert opptil 250 kr. For tannlegeutgifter samlet, kan du få refundert opptil 4 000 kr.

For offentlig lege, spesialisthelsetjenester og andre helsetjenester, kan du refundert opptil 3 500 kr.

Søk refusjon