Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Helserefusjon

Helserefusjonsordningen er et tilbud til deg som har høye utgifter i forbindelse med tannlege, sykdom eller skade. Hos oss får du økonomisk støtte utover det som folketrygden og andre etater er forpliktet til etter loven.

Dette får du støtte til

  • Tannhelsesjekk
  • Nødvendig tannlegebehandling (lystgass/narkose krever henvisning fra lege/psykolog)  Egenandel 2 000 kr
  • Offentlig lege, registrert hos HELFO  Egenandel 350 kr
  • Spesialisthelsetjenester listet opp under HELFO egenandelstak 2  Egenandel 350 kr
  • Helsetjenester lisensiert av norske helsemyndigheter   Egenandel 2 500 kr

Helserefusjonsordningen dekker ikke kosmetisk tannbehandling, vaksiner, prevensjon og private legesenter.

Hvor mye kan jeg få i refusjon?

For tannhelsesjekk kan du få refundert opptil 250 kr. For tannlegeutgifter samlet, kan du få refundert opptil 4 000 kr.

For offentlig lege, spesialisthelsetjenester og andre helsetjenester, kan du refundert opptil 3 500 kr.

Slik søker du

Søknad fylles ut på nett, skrives ut, og sendes oss sammen med kvitteringer og nødvendig dokumentasjon.

Søk refusjon

Søknadsfrist 31. januar

31. januar er siste frist for å søke om å få tilbake penger fra foregående år. Behandlingstid kan variere fra 1–8 uker, avhengig av hvor tidlig du søker.