Spesialist på studentbarn

For studenter med barn kan hverdagen være ekstra utfordrende. Vi i Sit Barn legger vekt på å være studentretta i hverdagen, og vi kjenner dine spesielle behov som student. Derfor legger vi stor vekt på å være en god samarbeidspartner som du kan snakke med og ta opp gleder, sorger og bekymringer med.

Vi samarbeider tett med Tverrfaglig Familieteam i Gjøvik som kan gi ekstra foreldreveiledning i samarbeid med oss i forhold til:

  • Vite hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig utvikling
  • Vite hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt
  • Å dele tanker og ideene dine med andre
  • Å vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer

Tilbudet er gratis og kan ordnes i samarbeid med barnehagens pedagoger.