Planleggingsdager

Årsplan for vår barnehage

Tilliten mellom foreldre og personalet skaper trivsel for alle berørte parter, og et godt samarbeid er med på å danne fundamentet for en trygg barndom.

Vi ønsker å være gode samtalepartnere for dere, et personale som tar foreldrene og deres synspunkter/ønsker på alvor.

Er du ny student med barn, uten besteforeldre eller annet sosialt nettverk som kan avlaste deg?

Da kan du overlate barna dine til personalet i vår studentbarnehage og være sikker på at de er i trygge hender.

PDF icon Årsplan Soppen barnehage

Planleggingsdager

I barnehageåret 2017/ 2018 er følgende dager planleggingsdager der barnehagene holder stengt:

  • 17. oktober
  • 2. januar
  • 16. mars
  • 15. juni