Samtale

Trenger du noen å snakke med? Rådgiveren har god erfaring i å forstå studentlivets gleder og utfordringer og har god tid til å lytte til deg. En samtale kan gjøre hverdagen lettere.

Om rådgivningstilbudet

Du kan snakke med rådgiveren om det meste. Vi kan blant annet ta opp temaer som sorg, angst, depresjon, søvnproblemer, spiseforstyrrelser, selvtillit og rusmidler. Du kan også få videre hjelp til å orientere deg i andre deler av hjelpeapparatet.

Samtaletilbudet er gratis og rådgiveren har taushetsplikt.

Rådgivertjenesten tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppesamtaler
  • Kurstilbud
  • Formidle kontakt med andre fagpersoner

Samtale hos studentprest

Studentprestene i Gjøvik og Trondheim finner du her.