Your location is set to .
Change location: Trondheim Gjøvik Ålesund

Støtte til foreninger

Sponsormidler

Sit inngår hvert år sponsoravtaler med lag og foreninger for studenter. I 2017 deles det ut inntil 1,5 millioner kroner til flere av disse i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

For å kunne søke om støtte må aktivitetene være drevet av studenter og være for studentene ved utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet Sit. Driften må være rettet mot studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Eksempelvis kan det dreie seg om organisasjoner som linjeforeninger, kulturelle grupper, foreninger for utenlandske studenter og idrettsforeninger.

Frist for å søke om sponsormidler er 1. mars og 1. oktober.

Søk sponsorstøtte

Søknadsbehandling

Kulturstyret, oppnevnt av Velferdstinget, behandler søknadene og innstiller til Sit. Ta gjerne kontakt med Kulturstyret på kulturstyret@velferdstinget.no i forkant av fristen om du har spørsmål.

Overføring av semesteravgiften

Omtrent 4,6 millioner kroner av semesteravgiften gis i støtte til studentorganisasjoner som blant annet NTNUI, Studentmediene i Trondheim, Jushjelpa og Studenterhytta.

Samarbeidsavtaler med Sit

Vi inngår direkte samarbeidsavtaler med noen av de større studentorganisasjonene som Studentersamfundet, UKA, ISFiT, Quak! og Fadderutvalget på Dragvoll. Disse avtalene er i første rekke ikke av økonomisk art, men støtten blir her omtrent på 1 million i året.