Oppgradering av kollektivene i Moholt alle

Bergersen arkitekter
Bergersen arkitekter

Oppgradering av kollektivene i Moholt alle

Turen har kommet til å vise litt ekstra omsorg for kollektivene og tilhørende uteområder i Moholt alle - og her blir det virkelig snakk om oppgradering, både innvendig og utvendig!

Status i dag

Utvendig arbeid rundt Moholt alle 1, 3, 5 og 7 har startet opp. Blokkene er gjerdet inn og har nye innganger fra Moholt allmenning. Dette arbeidet er ventet å pågå frem til sommeren 2021. Arbeidet med oppgraderingen vil pågå frem til desember 2023, og det vil foregå utvendig arbeid i hele perioden. Noe støy i perioder må forventes.

Uteområdene

Illustrasjon av utvendig oppgradering i Moholt alle

Utvendig oppgraderer vi uteområdet mellom Moholt alle 7 og 11 til å bli et stort og anvendelig oppholdssted for våre beboere. Her blir det bord og benker under tak, klatrevegg, utvendig sykkelvask og -verksted, og parsellhage.

Her bygger vi også et nytt geovarmeanlegg, som kan levere termisk varme til forbruksvann og ventilasjonsluft til alle som bor i kollektivene i Moholt alle. Varmepumpeanlegget tar ut varme fra 300 meter under bakken gjennom 14 brønner som ligger på tomten bak varmesentralen. Anlegget gjenvinner også ventilasjonsluft og avløpsvann fra blokkene. Veldig flotte saker, med andre ord!

Illustrasjon av utvendig oppgradering i Moholt alle

Rundt om på tunene fjerner vi rundkjøringene og gjør hele området grønnere – det vil kun være adgang for nødvendig kjøring til boligene. Vi setter opp flere grillplasser og låsbare sykkelboder rundt om på området.

Kollektivene

Illustrasjon oppgradering av fellesareal kollektiv i Moholt alle

Kollektivene blir totalt renovert og oppgradert. Fellesarealet får nytt, koselig sitteområde. På hyblene blir det plassbygde møbler. Alt man trenger å ha med seg heretter er egen madrass!

Nye hybelleiligheter i soklene

Illustrasjon av ny hybelleilighet i sokkel i Moholt alle

Vi lager også nye hybelleiligheter i soklene, der hvor det i dag er dubletter og sykkelboder.

Planlagt fremdrift

  • Desember 2020 – Oppstart på uteområdene rundt Moholt alle 1,3,5 og 7
  • Sommer 2021 – Uteområdene rundt Moholt alle 1,3, 5 og 7 er ferdig, og arbeid starter opp rundt de resterende blokkene med kollektiver. Oppstart av arbeid innvendig i Moholt alle 1,3, 5 og 7.
  • Desember 2023 – Hele området er ferdig oppgradert.