Skip to contentSkip to search
  1. Home>
  2. Articles>
  3. EN Bekymringsfulle funn om ruslidelser blant norske studenter

EN Bekymringsfulle funn om ruslidelser blant norske studenter

Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser et bekymringsfullt omfang av ruslidelser blant norske studenter, særlig blant de mannlige studentene. Hver tiende mannlige student har eller har hatt alkohollidelser i løpet av det siste året.

Published Updated
Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter. Foto: SHoT
Tilleggsundersøkelsen er en forlengelse av SHoT 2022 og har kartlagt psykiske lidelser og rusbruk blant studenter. Foto: SHoT

Ferske tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2023 viser et bekymringsfullt omfang av ruslidelser blant norske studenter, særlig blant de mannlige studentene. Hver tiende mannlige student har eller har hatt alkohollidelser i løpet av det siste året.

Funnene - som nå er klare - viser at 10,7 prosent av de mannlige og 8 prosent av de kvinnelige studentene har eller har hatt en alkoholbrukslidelse det siste året.

– I år er første gang vi har gjort en så omfattende kartlegging av stoff- og alkoholbrukslidelser blant studenter. Det handler ikke bare om selve rusbruken, men også andre utfordringer som rusrelaterte helseproblemer, misbruk, avhengighet og skadelige rusmønstre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.

loading
loading