Skip to contentSkip to search
 1. Home>
 2. Course>
 3. Self-development

Self-development

Trondheim

Mastery course

Do you want to get to know yourself better while getting support from a group? This is a free conversation group where you will receive help and support to tackle life. The topics of conversation are decided by the group.

Course information

 • Duration: 6 dager 3 timer hver gang + 1 ettertreff

 • Places: 8

 • Price: Gratis. Ikke meldt forfall blir belastet med et gebyr på kr. 400,-

Tema bestemmes av deltagerne selv.

Eksempler på aktuelle tema er

 • Hvem er jeg og hva gir meg verdi?
 • Å sette grenser
 • Ensomhet og fellesskap
 • Forhold til venner og familie

Du setter dine egne mål for deltagelse i gruppa.

Kurset er en mulighet til å sette av tid til deg selv.
Gruppa byr på trygge rammer og et forum for å snakke sammen om det som er viktig for at du skal ha en god studenttilværelse og et godt liv. Gjennom å bli kjent med andre blir du kjent med deg selv. Vi deler ulike erfaringer og perspektiver i gruppa. Med mål om å være forståelsesfulle, ikke bare mot andre, men også mot deg selv.

Det ble skapt en veldig åpen og inkluderende stemning hvor alle fikk mulighet til å åpne seg og dele av problemene sine.

Student 26 år

Course leaders

 • Profilbilde av Marit R. Lund

  Marit er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning innen personal-og organisasjonsutvikling, veiledning, prosessledelse og kognitiv terapi. Hun har lang erfaring fra å jobbe med studenter og mestring. Dette både individuelt og i gruppe. Hun leder mange av mestringskursene i Sit.

 • Studenthumanisten er en samtalepartner og et lavterskel samtaletilbud for alle studenter. Emma har bakgrunn med master i filosofi og videreutdanning i etiske og eksistensielle dialoger. Hun startet opp studenthumanisten i Trondheim sommeren 2020, ansatt av Human-Etisk Forbund. Tidligere har hun jobbet blant annet innen attføring og i kriminalomsorgen.

loading