Skip to contentSkip to search
 1. Home>
 2. Course>
 3. Rekruttere og intervjue nye frivillige

Rekruttere og intervjue nye frivillige

Association course

Kurset for deg som vil bli bedre på å engasjere og rekruttere nye frivillige eller som skal gjennomføre opptaksintervjuer.

Course information

 • Duration: 3 timer

 • Places: 17

 • Price: Pris: Gratis, ikke meldt frafall blir belastet med et gebyr på kr.300,-

Tema i kurset:

 • Bli flinkere til å rekruttere på stand og i sosiale medier
 • Arenaer hvor man kan rekruttere nye frivillige
 • Intervjuteknikk
 • Hvordan gjennomføre gode intervjuer

Course leaders

 • Roar har gått lektorutdanningen ved NTNU, med kroppsøving og idrettsvitenskap som hovedfag. I tillegg har Roar lang erfaring fra studentfrivilligheten i både Oslo og Trondheim, blant annet gjennom linjeforeninger, Under Dusken og Studentdemokratiet ved NTNU. Roar har ansvaret for foreningskursene og jobber tett med studentfrivilligheten for Sit.