Skip to contentSkip to search
  1. Home>
  2. About Sit>
  3. Board matters

Board matters

Overview of board matters at Sit.

Styremøte Sit 06.06.24

Innkalling 06. juni 2024.pdf

PDF (26 KB)

Download

Styresak O15 - 2024, Styreleders orientering.pdf

PDF (97 KB)

Download

Styresak O16 - 2024, Adm dir orientering.pdf

PDF (203 KB)

Download

Styresak D07 - 2024, Styrets instruks.pdf

PDF (74 KB)

Download

Styresak D07 - 2024, Vedlegg 1 - Utkast styreinstruks 2024.pdf

PDF (109 KB)

Download

Styresak D07 - 2024, Vedlegg 2 - Eksisterende styreinstruks Sit.pdf

PDF (371 KB)

Download

Styresak B18, 2024 - Mandat for Idrettsforum.pdf

PDF (85 KB)

Download

Styresak B18 - 2024, Vedlegg - Mandat Idrettsforum.pdf

PDF (97 KB)

Download

Styresak B19 - 2024 Redegjørelse etter åpenhetsloven 2023.pdf

PDF (65 KB)

Download

Styresak B19 - 2024, Vedlegg - Sits redegjørelse for aktsomhetsvurdering.pdf

PDF (344 KB)

Download

Styresak B20 - 2024 Regnskap 1. tertial og prognose 2024.pdf

PDF (233 KB)

Download

Styresak B20 - 2024, Vedlegg - Regnskap 1. tertial 2024.pdf

PDF (397 KB)

Download

Styresak B21 - 2024, Fusjonsplan SiT Eierselskap AS inn i Sit mor.pdf

PDF (65 KB)

Download

Styresak B21 - 2024, Vedlegg - Felles fusjonsplan for styrene i Sit og SiT Eierselskap AS.pdf

PDF (139 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - Styresak B04 - 2024, Fusjonsplan SiT Eierselskap AS inn i Sit mor.pdf

PDF (65 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_060624.pdf

PDF (1.3 MB)

Download

Protokoll_Styremøte_SiT Eierselskap060624.pdf

PDF (400 KB)

Download

Styremøte Sit 08. mai 2024

Innkalling 08. mai 2024.pdf

PDF (23 KB)

Download

Styresak O11 - 2024, Styreleders orientering.pdf

PDF (99 KB)

Download

Styresak O12 - 2024, Adm dir orientering.pdf

PDF (210 KB)

Download

Styresak O13 - 2024, Sits organisering og eierskap 2024.pdf

PDF (122 KB)

Download

Styresak O13 - 2024, Vedlegg - Sit Eierselskap AS.pdf

PDF (87 KB)

Download

Styresak D05 - 2024, Oppfølgingsplan styrets vedtak.pdf

PDF (64 KB)

Download

Styresak D05 - 2024, Vedlegg - Oppfølgingsliste for vedtak og årshjul.pdf

PDF (114 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_080524.pdf

PDF (922 KB)

Download

Styremøte Sit 10. april 2024

Styresak D04 - 2024, Styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (48 KB)

Download

Styresak B14 - 2024, Oppnevnelse av lønnsutvalg.pdf

PDF (75 KB)

Download

Styresak B17 - 2023, Vedlegg - Lønnsutvalgets Mandat.pdf

PDF (140 KB)

Download

Styresak B15 - 2024 Endring i tildelingsreglement for studentboliger.pdf

PDF (78 KB)

Download

Styresak B15 - 2024, Vedlegg 1 - Vedtak 1424 fra VT møtet 14. mars 2024.pdf

PDF (174 KB)

Download

Styresak B15 - 2024, Vedlegg 2 - Forslag til revidert tildelingsreglement.pdf

PDF (171 KB)

Download

Styresak D04 - 2024, Styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (48 KB)

Download

Styresak O08 - 2024, Styreleders orientering.pdf

PDF (76 KB)

Download

Styresak O09 - 2024, Adm dir orientering.pdf

PDF (182 KB)

Download

Styresak O10 - 2024, Instruks for administrerende direktør 2024.pdf

PDF (94 KB)

Download

Styresak O10 - 2024, Vedlegg - Instruks for administrerende direktør.pdf

PDF (177 KB)

Download

Ref.sak. R16 - 2024, Tilsagn om tilskudd til studentboliger for 2024.pdf

PDF (198 KB)

Download

Styremøte 7.februar 2024

Innkalling 07. februar 2024.pdf

PDF (43 KB)

Download

Ref.sak R02- 2024, Søknad om tilskudd til studentboliger 2024 til KD.pdf

PDF (1.0 MB)

Download

Styresak B03 - 2024, HMS Årsrapport 2023.pdf

PDF (93 KB)

Download

Styresak B03 - 2024, Vedlegg 1 - HMS-årsrapport 2023.pdf

PDF (1.3 MB)

Download

Styresak B03 - 2024, Vedlegg 2 - Årsrapport BHT 2023.pdf

PDF (243 KB)

Download

Styresak B04 - 2024, Endelig budsjett 2024 Sit konsern.pdf

PDF (192 KB)

Download

Styresak D16 - 2023, Studentundersøkelse 2023.pdf

PDF (86 KB)

Download

Styresak D01 - 2024, Vedlegg 2 - Rapport studentundersøkelse.pdf

PDF (1.6 MB)

Download

Styresak D01- 2024, Studentundersøkelsen 2023.pdf

PDF (79 KB)

Download

Styresak O02 - 2024, Styreleders orientering.pdf

PDF (79 KB)

Download

Styresak O03 - 2024, Adm dir orientering.pdf

PDF (296 KB)

Download

Styresak O04 - 2024, Anmeldte forhold 2023.pdf

PDF (69 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_070224.pdf

PDF (559 KB)

Download

Styremøte 29.november 2023

Innkalling 29. november 2023.pdf

PDF (43 KB)

Download

Styresak B37 - 2023, Sit Strategi - Sit mot 2030 .pdf

PDF (101 KB)

Download

Styresak B37 - 2023, Vedlegg - Strategidokument Sit mot 2030.pdf

PDF (2.7 MB)

Download

Styresak D15 - 2023, Medarbeiderundersøkelsen 2023.pdf

PDF (92 KB)

Download

Styresak D16 - 2023, Studentundersøkelse 2023.pdf

PDF (86 KB)

Download

Styresak O26 - 2023, Styreleders orientering.pdf

PDF (74 KB)

Download

Styresak O27 - 2023, Adm dir orientering.pdf

PDF (300 KB)

Download

Styresak O28 - 2023, Investeringsplan 2024 - 2028.pdf

PDF (201 KB)

Download

Styresak O29 - 2023 Samarbeidsavtale med NTNU.pdf

PDF (73 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_291123.pdf

PDF (673 KB)

Download

Styremøte 6.september 2023

Innkalling 06. september 2023.pdf

PDF (44 KB)

Download

Styresak B25 - 2023, Møteplan 2024.pdf

PDF (66 KB)

Download

Styresak B27 - 2023, Økonomiske mål og rammer for budsjett 2024.pdf

PDF (219 KB)

Download

Styresak D09 - 2023, Styrets studietur 2024.pdf

PDF (49 KB)

Download

Styresak D10 - 2023, Økt formalisert samarbeid mellom samskipnadene.pdf

PDF (88 KB)

Download

Styresak D11 - 2023, Overordnet målbilde for Sit mot 2030 .pdf

PDF (93 KB)

Download

Styresak O19 - 2023, Styreleders orientering.pdf

PDF (51 KB)

Download

Styresak O20 - 2023, Adm dir orientering.pdf

PDF (229 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_060923.pdf

PDF (688 KB)

Download

Styremøte 21.juni 2023

Styresak B24 - 2023, Redegjørelse for arbeidet med innretning etter Åpenhetsloven i Sit.pdf

PDF (113 KB)

Download

Styresak B24 - 2023, Vedlegg 1 - Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger ihht Åpenhetsloven 2022.pdf

PDF (486 KB)

Download

Styresak B24 - 2023, Vedlegg 2 - Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis i Sit.pdf

PDF (554 KB)

Download

Protokoll_Ekstraordinært styremøte_210623.pdf

PDF (191 KB)

Download

Styremøte 1.juni 2023

Innkalling 01. juni 2023.pdf

PDF (43 KB)

Download

Styresak B22 - 2023, Regnskap 1. tertial og prognose 2023.pdf

PDF (179 KB)

Download

Styresak D07 - 2023, Mål og rammer 2024.pdf

PDF (261 KB)

Download

Styresak D08 - 2023, Strategi - Sit mot 2030.pdf

PDF (51 KB)

Download

Styresak O16 - 2023, Styreleders orientering.pdf

PDF (56 KB)

Download

Styresak O17 - 2023, Orientering fra adm dir.pdf

PDF (217 KB)

Download

Styresak O18 - 2023, Samarbeidsprosjekt samskipnadene i Norge.pdf

PDF (71 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_010623.pdf

PDF (681 KB)

Download

Styremøte 10.mai 2023

Innkalling 10. mai 2023.pdf

PDF (44 KB)

Download

Styresak B20 - 2023, Revidering av mandat for lønnsutvalget.pdf

PDF (52 KB)

Download

Styresak D06 - 2023, Strategi for Sit mot 2030 - Strategiske veivalg.pdf

PDF (55 KB)

Download

Styresak O11 - 2023, Styreleders orientering.pdf

PDF (59 KB)

Download

Styresak O12 - 2023, Orientering fra adm dir.pdf

PDF (219 KB)

Download

Styresak O13 - 2023, Sits organisering og eierskap.pdf

PDF (107 KB)

Download

Styresak O14 - 2023, Samarbeidsprosjekt - Samskipnadene i Norge.pdf

PDF (51 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_100523.pdf

PDF (565 KB)

Download

Styremøte 12.april 2023

Innkalling 12. april 2023.pdf

PDF (165 KB)

Download

Styresak B16 - 2023, Instruks for adm. dir.pdf

PDF (178 KB)

Download

Styresak B16 - 2023, Vedlegg - Instruks for adm. dir..pdf

PDF (177 KB)

Download

Styresak B17 - 2023, Oppnevnelse av lønnsutvalg.pdf

PDF (259 KB)

Download

Styresak B17 - 2023, Vedlegg - Lønnsutvalgets Mandat.pdf

PDF (140 KB)

Download

Styresak D04 - 2023, Styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (181 KB)

Download

Styresak O08 - 2023, Styreleders orientering.pdf

PDF (176 KB)

Download

Styresak O09 - 2023, Adm. dirs. orientering.pdf

PDF (673 KB)

Download

Styresak O10 - 2023, Styreinstruks og vedtekter for Sit.pdf

PDF (181 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_120423.pdf

PDF (389 KB)

Download

Styremøte 17.mars 2023

Innkalling styremøte og Generalforsamling 17.03.23.pdf

PDF (168 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - G01 - 2023, Konstituering generalforsamling 2023.pdf

PDF (249 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - G03 - 2023, Valg til styret 2023.pdf

PDF (322 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - G04 - 2023, Revisjonshonorar 2022 og styrehonorar 2023.pdf

PDF (239 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - Styresak B01 - 2023, Innkalling til generalforsamling 17. mars 2023.pdf

PDF (179 KB)

Download

Styresak B11 - 2023, Revisjonshonorar 2022 og styrehonorar i Sit 2023.pdf

PDF (182 KB)

Download

Styresak B12 - 2023, Revisjonsrapport – revisor møter styret alene.pdf

PDF (245 KB)

Download

Styresak B13 - 2023, Konstituering nytt styre.pdf

PDF (251 KB)

Download

Styresak B14 - 2023, Fusjonsplan AS M A Hansens glassmagasin.pdf

PDF (181 KB)

Download

Styresak B15 - 2023, Revidering mandat boligrådet.pdf

PDF (179 KB)

Download

Styresak D03 – 2023, Sit mot 2030 - Fra omverdensanalyse til muligheter og trusler.pdf

PDF (261 KB)

Download

Styresak O05 - 2023, Styreleders orientering.pdf

PDF (263 KB)

Download

Styresak O06 - 2023, Orientering fra adm dir.pdf

PDF (640 KB)

Download

Styresak O07 - 2023, Orientering generalforsamlinger.pdf

PDF (324 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_170323.pdf

PDF (637 KB)

Download

Styremøte 8.februar 2023

Innkalling styremøte i Sit 08.02.23.pdf

PDF (100 KB)

Download

Styresak B01 - 2023, Finansstrategi 2023.pdf

PDF (369 KB)

Download

Styresak B02 - 2023, HMS Årsrapport 2022.pdf

PDF (184 KB)

Download

Styresak B03 - 2023, Støtte til nybygg Studentersamfundet.pdf

PDF (191 KB)

Download

Styresak B07 - 2023, Innretting etter Åpenhetsloven.pdf

PDF (249 KB)

Download

Styresak O01 - 2023, Styreleders orientering.pdf

PDF (267 KB)

Download

Styresak O02 - 2023, Adm Dir orientering.pdf

PDF (927 KB)

Download

Styresak O03 - 2023, Rapportering om anmeldte forhold 2022.pdf

PDF (179 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_080223.pdf

PDF (268 KB)

Download

Styremøte 21.desember 2022

Innkalling til styremøte i Sit 21.12.22.pdf

PDF (98 KB)

Download

Styresak B41 - 2022, Avtale om Virksomhetsoverdragelse Gløshaugen legesenter.pdf

PDF (181 KB)

Download

Styresak B42 - 2022 Virksomhetsoverdragelser og kapitalforhøyelser i de tre nye barnehageselskaper i Sit.pdf

PDF (790 KB)

Download

Styresak B43 - 2022, Nybygg Studentersamfundet - Semesteravgift.pdf

PDF (277 KB)

Download

Styresak B44 - 2022, Nybygg Studentersamfundet – Anmodning om ekstratilskudd.pdf

PDF (1016 KB)

Download

Styresak B45 - 2022, Ansatterepresentasjon fra barnehagene.pdf

PDF (181 KB)

Download

Protokoll ekstraord styremøte 21.12.22.pdf

PDF (1013 KB)

Download

Styremøte 23.november 2022

Innkalling Styremøte i Sit 23.11.22.pdf

PDF (167 KB)

Download

Styresak B38 - 2022 Etablering av 3 nye selskaper knyttet til Barnehager i Sit.pdf

PDF (299 KB)

Download

Styresak B40 - 2022, Evaluering digitale møter.pdf

PDF (173 KB)

Download

Styresak D17 - 2022, Strategisk tema - Strategisk prosess.pdf

PDF (722 KB)

Download

Styresak D17 - 2022, Vedlegg - Strategiprosess 2030.pdf

PDF (613 KB)

Download

Styresak D18 - 2022, Strategisk tema - Samarbeid mellom samskipnadene-SIT-B396.pdf

PDF (473 KB)

Download

Styresak D18 - 2022, Vedlegg 1 - Rapport samarbeid mellom samskipnadene.pdf

PDF (418 KB)

Download

Styresak D18 - 2022, Vedlegg 2 - Beskrivelser av samarbeid innenfor ulike tjenesteområder.pdf

PDF (931 KB)

Download

Styresak O23 - 2022, Styreleders orientering.pdf

PDF (180 KB)

Download

Styresak O24 - 2022, Orientering fra adm dir.pdf

PDF (759 KB)

Download

Styresak O25 - 2022, Orientering vedrørende finansstrategi.pdf

PDF (431 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_231122.pdf

PDF (676 KB)

Download

Styremøte 26.oktober 2022

Innkalling Styremøte i Sit 26.10.22.pdf

PDF (167 KB)

Download

Styresak B31 - 2022, Revisjon samarbeidsavtalen mellom styret i Sit og Velferdstinget .pdf

PDF (248 KB)

Download

Styresak B35 - 2022, Tilknytning til Sit fra fagskolen i Møre og Romsdal.pdf

PDF (175 KB)

Download

Styresak D14 - 2022, Midtveis evaluering av styrets arbeid.pdf

PDF (326 KB)

Download

Styresak D16 - 2022, Flerfunksjonsbygg campus Gjøvik.pdf

PDF (760 KB)

Download

Styresak O18 - 2022, Styreleders orientering.pdf

PDF (268 KB)

Download

Styresak O19 - 2022, Adm. dir. orientering.pdf

PDF (649 KB)

Download

Styresak O20 - 2022, Revisjonsplan 2022.pdf

PDF (244 KB)

Download

Styresak O21 - 2022, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022.pdf

PDF (194 KB)

Download

Styresak O22 - 2022, Barnehager i Sit.pdf

PDF (265 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_261022.pdf

PDF (681 KB)

Download

Styremøte 31.august 2022

Innkalling 31. august 2022.pdf

PDF (168 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - Ekstraordinær GF Innkalling - 31. august 2022.pdf

PDF (69 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - G07 - 2022, Ekstraordinær GF august 2022, Konstituering.pdf

PDF (314 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - G08 - 2022, Ekstraordinær GF august 2022, Endring av styresammensetning.pdf

PDF (184 KB)

Download

Styresak B22 - 2022, Møteplan 2023.pdf

PDF (181 KB)

Download

Styresak B24 - 2022, Valgstyre oppnevnes.pdf

PDF (193 KB)

Download

Styresak B25 - 2022, Tilknytning til Sit fra Trøndelag høyere yrkesfagskole.pdf

PDF (182 KB)

Download

Styresak B26 - 2022, Virksomhetsoverdragelse Gløshaugen legesenter DA.pdf

PDF (185 KB)

Download

Styresak B27 - 2022 Tilskudd Nybygg Samfundet.pdf

PDF (319 KB)

Download

Styresak B29 - 2022, Endring av styresammensetning til styre i Sit.pdf

PDF (183 KB)

Download

Styresak D12 - 2022, Styrets studietur 2023.pdf

PDF (178 KB)

Download

Styresak D13 - 2022, Oppsummering styrets strategisamling.pdf

PDF (511 KB)

Download

Styresak O16 - 2022, Styreleders orientering.pdf

PDF (176 KB)

Download

Styresak O17 - 2022, Adm. Dir. orientering.pdf

PDF (666 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_310822.pdf

PDF (629 KB)

Download

Styremøte 9.juni 2022

Innkalling 09.06.22.pdf

PDF (165 KB)

Download

Styresak B18 - 2022, Sit Strategi - Eksternanalyse 2022.pdf

PDF (392 KB)

Download

Styresak B18 - 2022, Vedlegg 1 - Eksternanalyse.pdf

PDF (2.1 MB)

Download

Styresak B18 - 2022, Vedlegg 2 - Strategi for Sit 2025.pdf

PDF (2.9 MB)

Download

Styresak B20 - 2022, Vedtak i Velferdstinget om bruken av reguleringsfondet i Sit.pdf

PDF (342 KB)

Download

Styresak B21 - 2022, Inntaks- og ekskluderingskriterier Sit Psykisk helsetjeneste-SIT-B396.pdf

PDF (250 KB)

Download

Styresak B21 - 2022, Vedlegg - Inntaks- og ekskluderingskriterier Sit Psykisk helsetjeneste 2022.pdf

PDF (168 KB)

Download

Styresak D10 - 2022 Strategisk tema - Sit Velferd.pdf

PDF (302 KB)

Download

Styresak D10 - 2022, Vedlegg 1 - Underlag strategisk tema Velferd.pdf

PDF (1.0 MB)

Download

Styresak D11 - 2022 Mål og rammer 2023.pdf

PDF (265 KB)

Download

Styresak O14 - 2022, Styreleders orientering.pdf

PDF (185 KB)

Download

Styresak O15 - 2022, Orientering fra adm dir.pdf

PDF (617 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_090622.pdf

PDF (449 KB)

Download

Styremøte 11.mai 2022

Innkalling 11. mai 2022.pdf

PDF (168 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - B03 - 2022, Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 11. mai 2022.pdf

PDF (246 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - Ekstraordinær GF Innkalling - 11. mai 2022.pdf

PDF (69 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - G05 - 2022, Ekstraordinær GF september 2022, Konstituering.pdf

PDF (314 KB)

Download

SiT Eierselskap AS - G06 - 2022, Ekstraordinær GF september 2022, Endring av styresammensetning.pdf

PDF (249 KB)

Download

Styresak B14 - 2022, Høringsinnspill NTNU Campussamling Trondheim.pdf

PDF (365 KB)

Download

Styresak B15 - 2022, Overføring av sponsormidler.pdf

PDF (182 KB)

Download

Styresak B17 - 2022, Endring av styresammensetning til styret.pdf

PDF (248 KB)

Download

Styresak D08 - 2022, Strategisk utvikling av studentboliger i Sit.pdf

PDF (1.2 MB)

Download

Styresak D09 - 2022, Oppfølging styrets studietur.pdf

PDF (425 KB)

Download

Styresak O09 - 2022, Styreleders orientering.pdf

PDF (247 KB)

Download

Styresak O10 - 2022, Orientering fra adm dir.pdf

PDF (599 KB)

Download

Styresak O11 - 2022, Sits organisering og eierskap 2022.pdf

PDF (502 KB)

Download

Styresak O12 - 2022, Sundebygget.pdf

PDF (231 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_110522.pdf

PDF (588 KB)

Download

Styremøte 6.april 2022

Innkalling 06. april 2022.pdf

PDF (165 KB)

Download

Protokoll styremøte i Sit 06.04.22.pdf

PDF (809 KB)

Download

Styresak B11 - 2022, Styreinstruks og vedtekter for Sit.pdf

PDF (179 KB)

Download

Styresak B12 - 2022, Instruks for adm. dir.pdf

PDF (178 KB)

Download

Styresak B13 - 2022, Oppnevnelse av lønnsutvalg.pdf

PDF (259 KB)

Download

Styresak D07 - 2022, Styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (181 KB)

Download

Styresak O07 - 2022, Styreleders orientering.pdf

PDF (175 KB)

Download

Styresak O08 - 2022, Orientering fra adm dir.pdf

PDF (594 KB)

Download

Styremøte 18.mars 2022

Innkalling 18. mars 2022.pdf

PDF (170 KB)

Download

Protokoll Generalforsamling SiT Eierselskap AS 18.03.22.pdf

PDF (630 KB)

Download

Protokoll konstituerende styremøte 18.03.22.pdf

PDF (328 KB)

Download

Protokoll styremøte i Sit 18.03.22.pdf

PDF (1.3 MB)

Download

Protokoll Styremøte SiT Eierselskap AS 18.03.22.pdf

PDF (274 KB)

Download

Styresak B06 - 2022, Revisjonshonorar for 2021 og styrehonorar i Sit for 2022.pdf

PDF (182 KB)

Download

Styresak B07 - 2022, Revisjonsrapport - revisor møter styret alene.pdf

PDF (247 KB)

Download

Styresak B08 - 2022, Konstituering nytt styre.pdf

PDF (318 KB)

Download

Styresak B10 - 2022, Tildelingsreglement Sit Bolig.pdf

PDF (261 KB)

Download

Styresak D06 - 2022, Strategisk årshjul for styret.pdf

PDF (247 KB)

Download

Styresak O04 - 2022, Styreleders orientering.pdf

PDF (184 KB)

Download

Styresak O05 - 2022, Adm. dir. orientering.pdf

PDF (553 KB)

Download

Styresak O06 - 2022, Orientering generalforsamlinger.pdf

PDF (324 KB)

Download

Styremøte 24.november 2021

Innkalling 24.11.21.pdf

PDF (99 KB)

Download

Protokoll_Styremøte_241121.pdf

PDF (1.9 MB)

Download

Styresak D17 - 2021, Studentundersøkelsen KTI 2021.pdf

PDF (193 KB)

Download

Styresak O33 - 2021, Styreleders orientering.pdf

PDF (434 KB)

Download

Styresak O34 - 2021, Adm. dir. orientering.pdf

PDF (361 KB)

Download

Styremøte 3.juni 2021

Protokoll_Styremøte_030621.pdf

PDF (984 KB)

Download

Styresak B18 - 2021, Økning av Sits sponsormidler.pdf

PDF (252 KB)

Download

Styresak B20 - 2021, Strategisk plattform i Sit 2021.pdf

PDF (420 KB)

Download

Styresak D10 - 2021, Strategisk tema - Sit Idrett.pdf

PDF (400 KB)

Download

Styresak O20 - 2021, Styreleders orientering.pdf

PDF (116 KB)

Download

Styresak O21 - 2021, Adm dir orientering.pdf

PDF (369 KB)

Download

Styremøte 12.mai 2021

Innkalling 12. mai 2021.pdf

PDF (155 KB)

Download

Protokoll 12.05.21.pdf

PDF (1.6 MB)

Download

Styresak D08 - 2021, Strategisk tema - Strategisk utvikling av studentboliger i Sit.pdf

PDF (957 KB)

Download

Styresak D09 - 2021, VT-AUs tilstedeværelse i styremøter.pdf

PDF (314 KB)

Download

Styresak O15 - 2021, Styreleders orientering.pdf

PDF (246 KB)

Download

Styresak O16 - 2021, Adm. dir. orientering.pdf

PDF (449 KB)

Download

Styresak O17 - 2021, Sits organisering og eierskap.pdf

PDF (552 KB)

Download

Styresak O18 - 2021, Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) 2021 - Tilleggsundersøkelse.pdf

PDF (356 KB)

Download

Styremøte 15.april 2021

innkalling 15. april 2021.pdf

PDF (174 KB)

Download

ref.sak r11 - 2021, tilsagn om tilskudd til studentboliger.pdf

PDF (147 KB)

Download

styresak b11 - 2021, styreinstruks og vedtekter for sit.pdf

PDF (81 KB)

Download

styresak b11 - 2021, vedlegg 1 - styreinstruks.pdf

PDF (118 KB)

Download

styresak b11 - 2021, vedlegg 2 - sit vedtekter.pdf

PDF (80 KB)

Download

styresak b12 - 2021, instruks adm direktør.pdf

PDF (77 KB)

Download

styresak b12 - 2021, vedlegg - instruks for adm.dir.pdf

PDF (125 KB)

Download

styresak d06 - 2021, styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (133 KB)

Download

styresak d06 - 2021, vedlegg - styrearbeid i sit.pptx

PPTX (106 KB)

Download

styresak d07 - 2021, strategisk tema - merkevareprosjektet.pdf

PDF (160 KB)

Download

styresak o13 - 2021, styreleders orientering.pdf

PDF (140 KB)

Download

styresak o14 - 2021, adm dirs orientering.pdf

PDF (252 KB)

Download

Styremøte 3.februar 2021

styresak b02 - 2021, tilknytning til sit - høyskolen for yrkesfag og centric it academy.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak d01 - 2021, oppsummering og evaluering temamøte.pdf

PDF (125 KB)

Download

styresak d01 - 2021, vedlegg - rapport fra temamøte «et læringsmiljø i endring» 18.01.21.pdf

PDF (124 KB)

Download

styresak d02 - 2021, hms-årsrapport for sit 2020.pdf

PDF (120 KB)

Download

styresak d02 - 2021, vedlegg 1 - hms-årsrapport 2020.pdf

PDF (989 KB)

Download

styresak o01 - 2021, styreleders orientering.pdf

PDF (118 KB)

Download

styresak o02 - 2021, adm dirs orientering.pdf

PDF (402 KB)

Download

styresak o06 - 2021, rapportering anmeldte forhold i 2020.pdf

PDF (101 KB)

Download

Styremøte 25.november 2020

innkalling 25. november 2020.pdf

PDF (233 KB)

Download

sit eierselskap as - styresak b07 - 2020, budsjett 2021.pdf

PDF (188 KB)

Download

sit eierselskap as - styresak o01 - 2020, sits eierstruktur og avvikling av sinnamon as og røverdalen parkeringshus as.pdf

PDF (432 KB)

Download

styresak b73 - 2020, endelig budsjett 2021.pdf

PDF (231 KB)

Download

styresak b74 - 2020, strategi 2025.pdf

PDF (124 KB)

Download

styresak b75 - 2020, herman krags veg kollektiv vindusutskifting.pdf

PDF (109 KB)

Download

styresak b76 - 2020 lån til sit geovarme as.pdf

PDF (161 KB)

Download

styresak b78 - 2020, bruk av semesteravgift til koronafond - sak fra vt.pdf

PDF (118 KB)

Download

styresak b79 - 2020, fusjonering av elgsetergate 23b holding as inn i sit mor.pdf

PDF (86 KB)

Download

styresak d36 - 2020, midtveis evaluering av styrets arbeid.pdf

PDF (130 KB)

Download

styresak d38 - 2020, medarbeiderundersøkelsen 2020 med vedlegg.pdf

PDF (721 KB)

Download

styresak d39 - 2020, kti 2020.pdf

PDF (117 KB)

Download

styresak o66 - 2020, styreleders orientering.pdf

PDF (90 KB)

Download

styresak o67 - 2020, adm dirs orientering.pdf

PDF (240 KB)

Download

styresak o68 - 2020, regnskap pr oktober 2020.pdf

PDF (83 KB)

Download

Styremøte 9.september 2020

innkalling 09. september 2020.pdf

PDF (610 KB)

Download

styresak 35d - 2020, styrets studietur 2021.pdf

PDF (177 KB)

Download

styresak 51o - 2020, styreleders orientering.pdf

PDF (91 KB)

Download

styresak 52o - 2020, adm dirs orientering.pdf

PDF (640 KB)

Download

styresak 53o - 2020, vedlegg - sit campus - mulighetsstudie 200617 agraff prioriteter tomt.pdf

PDF (12 MB)

Download

styresak 53o - 2020, vurdering av tomtearealer tilknyttet campussamlingen.pdf

PDF (195 KB)

Download

styresak 54o - 2020, røverdalen fremdrift og status.pdf

PDF (146 KB)

Download

styresak 55o - 2020, oppgradering av kollektiv i moholt allé.pdf

PDF (95 KB)

Download

styresak 56o - 2020, budsjettforutsetninger 2021.pdf

PDF (268 KB)

Download

styresak 57o - 2020, regnskap juli og prognose 2020.pdf

PDF (143 KB)

Download

styresak 58o - 2020, status strategiarbeid i sit.pdf

PDF (247 KB)

Download

styresak 59o - 2020, samskipnadsrådets formål og organisering.pdf

PDF (130 KB)

Download

styresak 59o - 2020, vedlegg 1 - notat - samskipnadsrådets formål og organisering.pdf

PDF (1.1 MB)

Download

styresak 59o - 2020, vedlegg 2 - vedtekter for samskipnadsrådet.pdf

PDF (157 KB)

Download

styresak 60b - 2020, mål og rammer 2021.pdf

PDF (209 KB)

Download

styresak 61b - 2020, møteplan 2021.pdf

PDF (188 KB)

Download

styresak 62b - 2020, revidering av samarbeidsavtalen mellom sit styret og velferdstinget.pdf

PDF (262 KB)

Download

styresak 62b - 2020, vedlegg 1 - samarbeidsavtale mellom velferdstinget og styret i sit med foreslåtte endringer.pdf

PDF (809 KB)

Download

styresak 62b - 2020, vedlegg 2 - samarbeidsavtale mellom velferdstinget og styret i sit uten endringsmarkeringer.pdf

PDF (620 KB)

Download

styresak 63b - 2020, valgstyre oppnevnes.pdf

PDF (262 KB)

Download

styresak 63b - 2020, vedlegg 1 - vedlegg fagforeningenes representanter til valgstyret 2020.pdf

PDF (96 KB)

Download

styresak 63b - 2020, vedlegg 2 - valgreglement sit.pdf

PDF (324 KB)

Download

styresak 64b - 2020, tilknytning til sit fra ålesund kunstfagskole.pdf

PDF (99 KB)

Download

styresak 64b - 2020, vedlegg 1 - søknad om tilknytning ålesund kunstfagskole, brev til kd.pdf

PDF (292 KB)

Download

styresak 64b - 2020, vedlegg 2 - referat fra allmøte i ålesund kunstfagskole.pdf

PDF (57 KB)

Download

styresak 64b - 2020, vedlegg 3 - uttalelse fra vt til kunstfagskolen i ålesund med digital signering.pdf

PDF (134 KB)

Download

Styremøte 3.juni 2020

protokoll 04 juni 2020 sit styremøte.pdf

PDF (80 KB)

Download

referatsaker 4. juni 2020.pdf

PDF (88 KB)

Download

styresak 48o - 2020, orientering fra styreleder.pdf

PDF (158 KB)

Download

styresak 49o - 2020, adm dir orientering.pdf

PDF (208 KB)

Download

styresak 50o - 2020, digisit.pdf

PDF (329 KB)

Download

styresak 51b - 2020, perioderegnskap 1. tertial 2020.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 52b - 2020, erstatning for idrettsbygg i ny campus.pdf

PDF (254 KB)

Download

styresak 54b - 2020, strategi.pdf

PDF (115 KB)

Download

Styremøte 15.april 2020

innkalling 15.april 2020.pdf

PDF (113 KB)

Download

styresak 29o - 2020, adm dir orientering.pdf

PDF (187 KB)

Download

styresak 30o - 2020, prognose april 2020.pdf

PDF (92 KB)

Download

styresak 31b - 2020, styreinstruks og vedtekter for sit.pdf

PDF (12 KB)

Download

styresak 31b - 2020, vedlegg 1 - styreinstruks.pdf

PDF (27 KB)

Download

styresak 31b - 2020, vedlegg 2 - sit vedtekter rev april 2019.pdf

PDF (16 KB)

Download

styresak 32b - 2020, oppnevnelse av lønnsutvalg.pdf

PDF (20 KB)

Download

styresak 33b - 2020, instruks adm dir.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 33b - 2109, vedlegg - instruks for adm.dir.pdf

PDF (21 KB)

Download

styresak 34d - 2020, styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (15 KB)

Download

styresak 35o - 2020, orientering fra styreleder 15.april 2020.pdf

PDF (101 KB)

Download

Styremøte 25.mars 2020

innkalling 25.mars 2020.pdf

PDF (56 KB)

Download

styresak 26o - 2020 orientering fra adm dir.pdf

PDF (37 KB)

Download

styresak 27o - 2020, økonomiske betraktninger.pdf

PDF (9.3 KB)

Download

Styremøte 18.mars 2020

innkalling ekstraordinært styremøte 18.mars 2020.pdf

PDF (19 KB)

Download

protokoll ekstraordinært styremøte 18.mars 2020.pdf

PDF (27 KB)

Download

styresak 24o - 2020, orientering om korona-situasjonen.pdf

PDF (9.3 KB)

Download

styresak 24o - 2020, vedlegg - orientering til styret.pdf

PDF (116 KB)

Download

styresak 25b - 2020, tiltakspakke studentorganisasjoner.pdf

PDF (73 KB)

Download

Styremøte 6.mars 2020

innkalling 6.mars 2020.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak 13o - 2020, orientering fra styreleder.pdf

PDF (9.3 KB)

Download

styresak 14o - 2020, orientering adm dir.pdf

PDF (196 KB)

Download

styresak 15o - 2020, orientering generalforsamlinger.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 18b - 2020, revisjonshonorar 2019 og styrehonorar i sit 2020.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 19b - 2020, revisjonsrapport 2019 til styret - revisor møter styret.pdf

PDF (49 KB)

Download

styresak 21b - 2020, konstituering - nyttstyre.pdf

PDF (74 KB)

Download

Styremøte 5.februar 2020

innkalling 5. februar 2020.pdf

PDF (117 KB)

Download

protokoll 5. februar 2020.pdf

PDF (59 KB)

Download

styresak 01o - 2020, orientering fra styreleder.pdf

PDF (9.2 KB)

Download

styresak 02o - 2020, adm dir orientering.pdf

PDF (153 KB)

Download

styresak 04o - 2020, rapportering om anmeldte saker.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 05o - 2020, sit omdømme.pdf

PDF (630 KB)

Download

styresak 06b - 2020, visjon.pdf

PDF (269 KB)

Download

styresak 07b - 2020, hms årsrapport 2019.pdf

PDF (15 KB)

Download

styresak 09o - 2020, investeringsplan 2020.pdf

PDF (70 KB)

Download

Styremøte 11.september 2019

protokoll 11. september 2019.pdf

PDF (56 KB)

Download

styresak 47o - 2019, orientering av styreleder.pdf

PDF (9.2 KB)

Download

styresak 48o - 2019, orientering am dir.pdf

PDF (517 KB)

Download

styresak 49o - 2019, campusutredninger studentvelferd og frivillighet.pdf

PDF (79 KB)

Download

styresak 51o - 2019, studentbygg ålesund.pdf

PDF (67 KB)

Download

styresak 53o - 2019, pensjon og kostnader ved overgang.pdf

PDF (133 KB)

Download

styresak 54b - 2019, mål og rammer 2020.pdf

PDF (231 KB)

Download

styresak 55b - 2019, møteplan 2020.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 56b - 2019, samarbeidsavtalen mellom styret og velferdstinget revisjon.pdf

PDF (49 KB)

Download

styresak 57b - 2019, strategi.pdf

PDF (76 KB)

Download

styresak 58b - 2019, fullmakt til anmeldelse.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 59d - 2019, styrets studietur 2020.pdf

PDF (10 KB)

Download

Styremøte 12.juni 2019

innkalling 13. juni 2019.pdf

PDF (57 KB)

Download

protokoll 13. juni 2019.pdf

PDF (209 KB)

Download

referatsaker 13. juni 2019.pdf

PDF (26 KB)

Download

styresak 41o - 2019, orientering av styreleder.pdf

PDF (10 KB)

Download

styresak 42o - 2019, orientering adm dir.pdf

PDF (281 KB)

Download

styresak 43o - 2019, campusprosjektet.pdf

PDF (223 KB)

Download

styresak 44b - 2019, regnskap 1. tertial 2019.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 44b - 2019, vedlegg - regnskap 1. tertial 2019.pdf

PDF (552 KB)

Download

styresak 45b - 2019, mål og rammer 2019.pdf

PDF (237 KB)

Download

styresak 46b - 2019, sit strategi 2025.pdf

PDF (20 KB)

Download

Styremøte 15.mai 2019

innkalling 15.mai 2019.pdf

PDF (24 KB)

Download

protokoll 15. mai 2019.pdf

PDF (128 KB)

Download

styresak 32o - 2019, orientering av styreleder.pdf

PDF (10 KB)

Download

styresak 33o - 2019, orientering fra adm dir.pdf

PDF (263 KB)

Download

styresak 34o - 2019, sits organisering og eierskap.pdf

PDF (127 KB)

Download

styresak 35o - 2019, situasjonsbeskrivelse eiendom og prosjektutvikling 2019.pdf

PDF (82 KB)

Download

styresak 36o -2019, pensjon.pdf

PDF (199 KB)

Download

styresak 38o - 2019, røverdalen.pdf

PDF (109 KB)

Download

styresak 39b - 2019, samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og velferdstinget revisjon.pdf

PDF (49 KB)

Download

styresak 39b - 2019, vedlegg 2 samarbeidsavtalen sit - vt - revidert uten revisjonsmerknader.pdf

PDF (93 KB)

Download

Styremøte 9.april 2019

protokoll 10.april 2019.pdf

PDF (32 KB)

Download

styresak 27b - 2019, styreinstruks og vedtekter for sit.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 28b - 2019, instruks for adm dir.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 29b - 2019, oppnevnelse av lønnsutvalg.pdf

PDF (20 KB)

Download

styresak 31d - 2019, styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (14 KB)

Download

Styremøte 22.mars 2019

innkalling 22. mars 2019.pdf

PDF (144 KB)

Download

innkalling konstituerende styremøte 22.mars 2019.pdf

PDF (18 KB)

Download

konstituerende protokoll 22. mars 2019.pdf

PDF (74 KB)

Download

protokoll 22. mars 2019.pdf

PDF (88 KB)

Download

styresak 13o - 2019, orientering av styreleder.pdf

PDF (107 KB)

Download

styresak 14o - 2019, orientering fra adm dir.pdf

PDF (219 KB)

Download

styresak 15o - 2019, orientering generalforsamlinger.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 18b - 2019, revisjonshonorar 2018 og styrehonorar i sit 2019.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 19b - 2018, revisjonsrapport 2018 til styret - revisor møter styret.pdf

PDF (48 KB)

Download

styresak 21b - 2019, konstituering - nyttstyre.pdf

PDF (74 KB)

Download

styresak 23b - 2019 - herman krags veg leiligheter rehabilitering.pdf

PDF (415 KB)

Download

styresak 25d - 2019, finansiering studentersamfundet_1.pdf

PDF (119 KB)

Download

styresak 26b - 2019, omdisponering av budsjett til velferd.pdf

PDF (54 KB)

Download

Styremøte 6.februar 2019

innkalling 6. februar 2019.pdf

PDF (120 KB)

Download

protokoll 6. februar 2019.pdf

PDF (78 KB)

Download

styresak 02o - 2019, orientering av styreleder.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 03o - 2019, orientering fra adm dir.pdf

PDF (158 KB)

Download

styresak 05o - 2019, avhending steinan studentby.pdf

PDF (70 KB)

Download

styresak 06o - 2019, styresak sit 20.pdf

PDF (192 KB)

Download

styresak 07o - 2019, strategiarbeidet, status og videre prosess.pdf

PDF (9.2 KB)

Download

styresak 09o - 2019, rapportering om anmeldte saker.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 10b - 2019, hms årsrapport 2018.pdf

PDF (16 KB)

Download

Styremøte 23.november 2018

innkalling 23. november 2019.pdf

PDF (26 KB)

Download

protokoll 23. november 2018.pdf

PDF (167 KB)

Download

styresak 72o - 2018, orientering av styreleder.pdf

PDF (9.3 KB)

Download

styresak 73o - 2018, orientering fra adm dir.pdf

PDF (251 KB)

Download

styresak 74o - 2018, strategiarbeidet, status og videre prosess.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 82d -2018 kundeundersøkelsen 2018.pdf

PDF (1.7 MB)

Download

Styremøte 29.oktober 2018

protokoll 29. oktober 2018.pdf

PDF (51 KB)

Download

styresak 63o - 2018, orientering av styreleder.pdf

PDF (12 KB)

Download

styresak 65o - 2018, kapitalforvaltning.pdf

PDF (14 KB)

Download

styresak 66o - 2018, pensjon og pensjon i samskipnadene.pdf

PDF (504 KB)

Download

styresak 67o - 2018, strategiarbeidet, status og videre prosess.pdf

PDF (9.2 KB)

Download

styresak 68b - 2018, tertialregnskap 31. august 2018.pdf

PDF (15 KB)

Download

styresak 70b - 2018, revisjonsplan 2019.pdf

PDF (10 KB)

Download

styresak 71d - 2018, midtveis evaluering styrets arbeidsplattform.pdf

PDF (27 KB)

Download

Styremøte 14.september 2018

protokoll 14. september 2018.pdf

PDF (43 KB)

Download

styresak 51o - 2018, orientering av styreleder.pdf

PDF (186 KB)

Download

styresak 53o - 2018, strategi- og lederutvikling i sit_2.pdf

PDF (256 KB)

Download

styresak 54o - 2018, shot 2018.pdf

PDF (155 KB)

Download

styresak 56b - 2018 regnskap pr 30.7.2018.pdf

PDF (34 KB)

Download

styresak 58b - 2018, samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og velferdstinget revisjon.pdf

PDF (112 KB)

Download

styresak 58b - 2018, samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og velferdstinget revisjon.pdf

PDF (112 KB)

Download

styresak 59b - 2018, møteplan 2019.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak 59b - 2018, møteplan 2019.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak 60b - 2018, valgstyre oppnevnes.pdf

PDF (25 KB)

Download

styresak d61 - 2018, styrets studietur 2019.pdf

PDF (10 KB)

Download

styresak d61 - 2018, styrets studietur 2019.pdf

PDF (10 KB)

Download

styresak d62 - 2018, styreleder møter styret alene.pdf

PDF (9.2 KB)

Download

styresak d62 - 2018, styreleder møter styret alene.pdf

PDF (9.2 KB)

Download

Styremøte 12.juni 2018

innkalling 13. juni 2018.pdf

PDF (24 KB)

Download

protokoll 13. juni 2018.pdf

PDF (53 KB)

Download

styresak 44o - 2018, orientering av styreleder.pdf

PDF (10 KB)

Download

styresak 45o - 2018, orientering fra adm dir.pdf

PDF (259 KB)

Download

styresak 47o - 2018, tertialregnskap 30. april 2018.pdf

PDF (194 KB)

Download

styresak 48b - 2018, mål og rammer 2019-2021 v2.pdf

PDF (24 KB)

Download

styresak 49b - 2018, satsinger og prioriteringer, oppsummering fra styreseminaret.pdf

PDF (11 KB)

Download

Styremøte7.mai 2018

innkalling 7. mai 2018.pdf

PDF (21 KB)

Download

protokoll 7. mai 2018.pdf

PDF (54 KB)

Download

styresak 35o - 2018, orientering av styreleder.pdf

PDF (260 KB)

Download

styresak 36o - 2018, orientering fra adm dir.pdf

PDF (531 KB)

Download

styresak 37o - 2018, oppsummering og notater fra studieturen - v2.pdf

PDF (30 KB)

Download

styresak 38o - 2018, sits organisering og eierskap.pdf

PDF (248 KB)

Download

styresak 40o - 2018, study trondheim.pdf

PDF (582 KB)

Download

styresak 42b - 2018, røverdalen - ett eller to tårn.pdf

PDF (431 KB)

Download

styresak 43b - 2018, studentbygg ålesund med eller uten studentboliger.pdf

PDF (237 KB)

Download

Styremøte 2.mars 2018

innkalling 2. mars 2018.pdf

PDF (184 KB)

Download

innkalling konstituerende styremøte 2.mars 2018.pdf

PDF (15 KB)

Download

konsituerende protokoll 2. mars 2018.pdf

PDF (37 KB)

Download

protokoll 2. mars 2018.pdf

PDF (67 KB)

Download

styresak 18o - 2018, orientering av styreleder.pdf

PDF (108 KB)

Download

styresak 19o - 2018, orientering fra adm dir.pdf

PDF (170 KB)

Download

styresak 20o - 2018, orientering generalforsamlinger.pdf

PDF (6.9 KB)

Download

styresak 23b - 2018, revisjonshonorar 2017 og styrehonorar i sit 2018.pdf

PDF (9.6 KB)

Download

styresak 24b - 2018, revisjonsrapport 2017 til styret - revisor møter styret.pdf

PDF (66 KB)

Download

styresak 26b - 2018, konstituering - nyttstyre.pdf

PDF (82 KB)

Download

Styremøte 2.februar 2018

protokoll 2. februar 2018.pdf

PDF (65 KB)

Download

styresak 03o - 2018, orientering av styreleder.pdf

PDF (70 KB)

Download

styresak 04o - 2018, orientering fra adm dir.pdf

PDF (380 KB)

Download

styresak 06o - 2018, elgeseter gate 10.pdf

PDF (210 KB)

Download

styresak 07o - 2018, sits nettsider.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 08b - 2018, forslag til nytt navn.pdf

PDF (166 KB)

Download

styresak 08b - 2018, vedlegg - au-sak 53-17 endring av navn sit.pdf

PDF (520 KB)

Download

styresak 09b - 2018, forslag til endret strategiprosess.pdf

PDF (89 KB)

Download

styresak 10b - 2018, rapportering om anmeldte saker.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 11b - 2018, hms årsrapport 2017.pdf

PDF (15 KB)

Download

styresak 11b - 2018, vedlegg 1 - hms årsrapport 2017_godkjent av amu.pdf

PDF (2.6 MB)

Download

styresak 13b - 2018, studentbygg ålesund.pdf

PDF (158 KB)

Download

styresak 14b - 2018, rehabilitering av leiligheter i moholt alle og prestekragevegen.pdf

PDF (206 KB)

Download

styresak 17b - 2018, tilpassing av tildelingsreglement og tomgangsreduserende tiltak.pdf

PDF (199 KB)

Download

styresak 17b - 2018, vedlegg endelig revidert tildelingsreglement sit bolig.pdf

PDF (749 KB)

Download

Styremøte 24.november 2017

innkalling 24. november 2017.pdf

PDF (179 KB)

Download

protokoll 24. november 2017.doc.pdf

PDF (69 KB)

Download

styresak 86o - 2017, orientering av styreleder.pdf

PDF (75 KB)

Download

styresak 87o - 2017, orientering fra adm dir.pdf

PDF (145 KB)

Download

styresak 88o - 2017, røverdalen.pdf

PDF (238 KB)

Download

styresak 89o - 2017, nardoveien 12 og 14.pdf

PDF (229 KB)

Download

styresak 90o - 2017, drift, prosjekter og prosesser i sit kafe.pdf

PDF (101 KB)

Download

styresak 95b - digitalisering.pdf

PDF (70 KB)

Download

styresak 97d - 2017, prosess for utarbeidelse av ny kapitalforvaltningsstrategi.pdf

PDF (89 KB)

Download

styresak 98d - 2017, kundesundersøkelsen 2017.pdf

PDF (1.1 MB)

Download

styresak d99-2017_medarbeiderundersøkelsen 2017.pdf

PDF (1.2 MB)

Download

Styremøte 12.mai 2017

protokoll 12. mai 2017.pdf

PDF (56 KB)

Download

styresak 34o - 2017, orientering fra styreleder.pdf

PDF (8.1 KB)

Download

styresak 35o - 2017, orientering fra adm dir.pdf

PDF (94 KB)

Download

styresak 36o - 2017. oppsummering og notater fra studieturen.pdf

PDF (7.0 KB)

Download

styresak 37o - 2017, studenthelsebegrepet.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 38o - 2017, elgesetergt 10.pdf

PDF (254 KB)

Download

styresak 39o - 2017, g travel tvete as - orientering.pdf

PDF (7.5 KB)

Download

styresak 40b - 2017, boligsystem.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 41b - 2017, sits organisering og eierskap.pdf

PDF (238 KB)

Download

styresak 42b - 2017, utviklingstrekk og fremtidsutfordringer.pdf

PDF (45 KB)

Download

styresak 43o - 2017, situasjonsbeskrivelse eiendom og prosjektutvikling.pdf

PDF (189 KB)

Download

styresak 46b-2017, revidert møteplan 2017.pdf

PDF (74 KB)

Download

styresak 47b - 2017, styreleder møter styret alene.pdf

PDF (7.0 KB)

Download

styresak 48o - 2017, refusjonsordninger i sit.pdf

PDF (20 KB)

Download

Styremøte 3.april 2017

innkalling 3. april 2017.pdf

PDF (51 KB)

Download

styresak 30b - 2017, styreinstruks og vedtekter for sit.pdf

PDF (8.3 KB)

Download

styresak 30b - 2017, styreinstruks og vedtekter med vedlegg.pdf

PDF (67 KB)

Download

styresak 31b - 2017, instruks for adm dir med vedlegg.pdf

PDF (33 KB)

Download

styresak 32b - 2017, oppnevnelse av lønnsutvalg.pdf

PDF (22 KB)

Download

styresak 32b - 2017, oppnevnelse av lønnsutvalg med vedlegg.pdf

PDF (39 KB)

Download

styresak 33d - 2017, styrearbeid og styrets arbeidsform med vedlegg.pdf

PDF (158 KB)

Download

styresak 33d - 2017, styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (13 KB)

Download

Styremøte 9.mars 2017

konstituerende protokoll 9. mars 2017.pdf

PDF (37 KB)

Download

protokoll 9. mars 2017.pdf

PDF (63 KB)

Download

styresak 20o - 2017, elg 10.pdf

PDF (217 KB)

Download

styresak 22b - 2017, linjekjellerne.pdf

PDF (514 KB)

Download

Styremøte 3.februar 2017

protokoll 3. februar 2017.pdf

PDF (60 KB)

Download

styresak 05o - 2017, orientering fra styreleder.pdf

PDF (80 KB)

Download

styresak 06o - 2017, orientering fra adm dir.pdf

PDF (117 KB)

Download

styresak 08o - 2017, elg 10.pdf

PDF (611 KB)

Download

styresak 09o - 2017, linjekjellerne.pdf

PDF (280 KB)

Download

styresak 12b - 2017, rapportering om anmeldte saker.pdf

PDF (9.2 KB)

Download

styresak 13b - 2017, hms årsrapport 2016.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 14b - 2017, notater etter temamøte 12. januar 2017.pdf

PDF (7.5 KB)

Download

styresak 17d - 2017, status pensjon.pdf

PDF (80 KB)

Download

Styremøte 12.januar 2017

innkalling 12. januar 2017.pdf

PDF (52 KB)

Download

protokoll - 12. januar 2017.pdf

PDF (39 KB)

Download

styresak 01b - 2017, campusutvikling.pdf

PDF (38 KB)

Download

styresak 02b - 2017, medarbeiderundersøkelsen 2016.pdf

PDF (1.0 MB)

Download

styresak 03b - 2017, iaeste med vedlegg.pdf

PDF (64 KB)

Download

styresak 04d - 2017, kompetanse og organisasjonsutvikling 1.pdf

PDF (678 KB)

Download

Styremøte 25.november 2016

protokoll 25. november 2016.pdf

PDF (58 KB)

Download

styresak 87o - 2016, orientering fra styreleder.pdf

PDF (74 KB)

Download

styresak 88o - 2016, orientering fra adm dir.pdf

PDF (213 KB)

Download

styresak 89o - 2016, elgesetergate 10.pdf

PDF (209 KB)

Download

styresak 95d - 2016, revisjon samarbeidsavtalen mellom ntnu og sit.pdf

PDF (10 KB)

Download

styresak 96d - 2016, kundeundersøkelsen.pdf

PDF (1.4 MB)

Download

styresak 97d - 2016, linjekjellersaken.pdf

PDF (583 KB)

Download

Styremøte 28.oktober 2016

protokoll 28. oktober 2016.pdf

PDF (63 KB)

Download

styresak 74o - 2016, orientering fra styreleder.pdf

PDF (217 KB)

Download

styresak 75o - 2016, orientering fra adm dir.pdf

PDF (160 KB)

Download

styresak 76o - 2016, elgesetergt 10.pdf

PDF (502 KB)

Download

styresak 77o - 2016, linjekjellerne.pdf

PDF (235 KB)

Download

styresak 78o - 2016, study trondheim.pdf

PDF (64 KB)

Download

styresak 79o - 2016, moholt 50-50.pdf

PDF (1.4 MB)

Download

styresak 80o - 2016, prosjekter i sit kafe med vedlegg.pdf

PDF (3.2 MB)

Download

styresak 81d - 2016, campusutvikling, samordning og lokalisering.pdf

PDF (54 KB)

Download

styresak 83b - 2016, kapitalforvaltningsstrategi med vedlegg.pdf

PDF (265 KB)

Download

styresak 85b - 2016, oppnevning av valgstyre med vedlegg.pdf

PDF (86 KB)

Download

styresak 86d - 2016, midtveis evaluering med vedlegg.pdf

PDF (168 KB)

Download

Styremøte 9.september 2016

protokoll 9. september 2016.pdf

PDF (49 KB)

Download

styresak 61o - 2016, orientering fra styreleder.pdf

PDF (184 KB)

Download

styresak 62o - 2016, orientering fra adm dir.pdf

PDF (237 KB)

Download

styresak 63o - 2016, elgesetergt 10.pdf

PDF (601 KB)

Download

styresak 64o - 2016, linjekjellerne.pdf

PDF (415 KB)

Download

styresak 65o - 2016, boligsituasjonen høsten 2016.pdf

PDF (33 KB)

Download

styresak 66o - 2016, idrettens organisering.pdf

PDF (176 KB)

Download

styresak 67b - 2016,fullmakt til anmeldelse.pdf

PDF (22 KB)

Download

styresak 68b-2016, møteplan 2017.pdf

PDF (73 KB)

Download

styresak 69b-2016, samarbeidsavtale med vt med vedlegg.pdf

PDF (292 KB)

Download

styresak 72o - 2016, styreleder møter styret alene.pdf

PDF (7.7 KB)

Download

styresak 73d - 2016, styrets studietur 2017.pdf

PDF (8.9 KB)

Download

Styremøte 12.mai 2016

innkalling 12. mai 2016.pdf

PDF (115 KB)

Download

protokoll 12. mai 2016.pdf

PDF (66 KB)

Download

referatsaker 12. mai 2016.pdf

PDF (108 KB)

Download

styresak 39o - 2016, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.0 KB)

Download

styresak 40o - 2016,orientering fra adm dir.pdf

PDF (325 KB)

Download

styresak 41o - 2016, iaeste.pdf

PDF (7.2 KB)

Download

styresak 42o - 2016. g travel tvete as.pdf

PDF (7.0 KB)

Download

styresak 43o -2016, sits organisering og eierskap med vedlegg.pdf

PDF (333 KB)

Download

styresak 44o-2016, styrets arb.plattform og notater med vedlegg.pdf

PDF (269 KB)

Download

styresak 45o - 2016, mulighetsstudie med vedlegg.pdf

PDF (482 KB)

Download

styresak 46b - 2016, linjekjellerne på moholt.pdf

PDF (573 KB)

Download

styresak 48b - 2016, fusjon studentboligtomta og sit med vedlegg.pdf

PDF (350 KB)

Download

styresak 49b - 2016, moholt 50-50.pdf

PDF (720 KB)

Download

styresak 50b - 2016, felles tildelingsreglement med vedlegg.pdf

PDF (217 KB)

Download

Styremøte 4.mars 2016

innkalling 4. mars 2016.pdf

PDF (222 KB)

Download

innkalling konstituerende styremøte 4.mars 2016.pdf

PDF (47 KB)

Download

protokoll 4. mars 2016.pdf

PDF (61 KB)

Download

referatsaker 4. mars 2016.pdf

PDF (84 KB)

Download

styresak 20o - 2016, orienetering fra styreleder.pdf

PDF (5.8 KB)

Download

styresak 21o - 2016,orientering fra adm dir.pdf

PDF (166 KB)

Download

styresak 22o - 2016, moholt 50-50.pdf

PDF (1.1 MB)

Download

styresak 23o - 2016, fusjon - status.pdf

PDF (426 KB)

Download

styresak 24o - 2016, orientering generalforsamlinger med vedlegg.pdf

PDF (1.2 MB)

Download

styresak 30b - 2016, konstituering - nyttstyre.pdf

PDF (83 KB)

Download

styresak 32d - 2016, linjekjellerne på moholt med vedlegg.pdf

PDF (280 KB)

Download

styresak 33b - 2016, elgesetergt med vedlegg.pdf

PDF (275 KB)

Download

Styremøte 4.februar 2016

innkalling 4. februar 2016.pdf

PDF (183 KB)

Download

protokoll - 4. februar 2016.pdf

PDF (60 KB)

Download

referatsaker 4. februar 2016.pdf

PDF (302 KB)

Download

styresak 07o - 2016, orienetering fra styreleder.pdf

PDF (7.0 KB)

Download

styresak 08o - 2016,orientering fra adm dir.pdf

PDF (100 KB)

Download

styresak 09o - 2016, moholt 50-50.pdf

PDF (903 KB)

Download

styresak 10o - 2016, fusjon.pdf

PDF (371 KB)

Download

styresak 12o - 2016, rapportering om anmeldte saker.pdf

PDF (7.1 KB)

Download

styresak 13b - 2016, vedtekstendringer med vedlegg.pdf

PDF (148 KB)

Download

styresak 14b - 2016, vedlegg - årsrapport 2015.pdf

PDF (843 KB)

Download

styresak 14b - 2016, årsrapport for systematisk hms arbeid i sit med vedlegg.pdf

PDF (1.4 MB)

Download

styresak 15b - 2016, måldokument 2016 med vedlegg.pdf

PDF (86 KB)

Download

styresak 17b - 2016, teknobyen studentboliger - skader på naboeiendommer.pdf

PDF (133 KB)

Download

Styremøte 7.januar 2016

innkalling 7. januar 2016.pdf

PDF (118 KB)

Download

styresak 01b - 2015, sosiale medier.pdf

PDF (1.3 MB)

Download

styresak 02b - 2016, kundeundersøkelsen 2015.pdf

PDF (964 KB)

Download

styresak 03b - 2016, personaltilfredhetsundersøkelsen 2015.pdf

PDF (961 KB)

Download

styresak 04b - 2016, strategier for hr, it og kommunikasjon.pdf

PDF (135 KB)

Download

styresak 05b - 2015, navn på samskipnaden med vedlegg.pdf

PDF (143 KB)

Download

styresak o06 - 2016, fusjon.pdf

PDF (5.6 KB)

Download

Styremøte 14.desember 2015

innkalling 14. desember 2015.pdf

PDF (51 KB)

Download

protokoll 14. desember 2015.pdf

PDF (23 KB)

Download

styresak 92b - 2015, tilleggsavtale fisjonsfusjon.pdf

PDF (182 KB)

Download

Styremøte 27.november 2015

innkalling 27. november 2015.pdf

PDF (115 KB)

Download

protokoll 27. november 2015.pdf

PDF (64 KB)

Download

referatsaker 27. november 2015.pdf

PDF (23 KB)

Download

styresak 72d - 2015, midtveis evaluering av styrets arbeid.pdf

PDF (23 KB)

Download

styresak 84o - 2015, orienetering fra styreleder.pdf

PDF (6.8 KB)

Download

styresak 85o - 2015,orientering fra adm dir.pdf

PDF (137 KB)

Download

styresak 86b - 2015, moholt 50-50.pdf

PDF (469 KB)

Download

styresak 87o - 2015, fusjon - status.pdf

PDF (456 KB)

Download

styresak 88o - 2015, kompetanse og organisasjonsutvikling.pdf

PDF (500 KB)

Download

styresak 89b - 2015, strategiplan for sit.pdf

PDF (105 KB)

Download

styresak 90b - 2015, studentmediene i trondheim as.pdf

PDF (26 KB)

Download

styresak 91d - 2015, organisatoriske betraktninger.pdf

PDF (97 KB)

Download

Styremøte 10.november 2015

protokoll fra ekstraordinært styremøte 10. november 2015.pdf

PDF (37 KB)

Download

styresak 81b - 2015, sammensslåing av studentsamskipnaden i oppland avd gjøvik og studentsamskipnaden i trondheim.pdf

PDF (74 KB)

Download

styresak 82b - 2015, sammensslåing av studentsamskipnaden i sunnmøre avd ålesund og studentsamskipnaden i trondheim.pdf

PDF (73 KB)

Download

styresak 83b - 2015, sammenslåing av sit med gjøvik og ålesund.pdf

PDF (72 KB)

Download

Styremøte 28.oktober 2015

innkalling 28. oktober 2015.pdf

PDF (181 KB)

Download

protokoll 28. oktober 2015.pdf

PDF (61 KB)

Download

styresak 65o - 2015, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.6 KB)

Download

styresak 66o - 2015,orientering fra adm dir.pdf

PDF (286 KB)

Download

styresak 67o - 2015, moholt 50-50.pdf

PDF (755 KB)

Download

styresak 68o - 2015, sammenslåing av samskipnadsvirksomhetene i gjøvik, ålesund og trondheim.pdf

PDF (295 KB)

Download

styresak 69b - 2015, kapitalforvaltningsstrategi og rapportering.pdf

PDF (225 KB)

Download

styresak 70b - 2015, tertialregnskap 31. august 2015.pdf

PDF (108 KB)

Download

styresak 71b - 2015, revisjonsplan 2015.pdf

PDF (12 KB)

Download

styresak 73b - 2015, samarbeidsavtalen mellom konsernstyret og velferdstinget.pdf

PDF (9.7 KB)

Download

styresak 73b - 2015, vedlegg - samarbeidsavtalen 2014 revisjon 25.6.2015.pdf

PDF (278 KB)

Download

styresak 74b - 2015, moholt 5050 - rehanilitering av hybler hk.pdf

PDF (37 KB)

Download

Styremøte 11.september 2015

protokoll - 11. september 2015.pdf

PDF (75 KB)

Download

referatsaker 11. september 2015.pdf

PDF (91 KB)

Download

styresak 54o - 2015,orientering fra adm dir.pdf

PDF (143 KB)

Download

styresak 55o - 2015, sit kafe.pdf

PDF (68 KB)

Download

styresak 56o - 2015, boligsituasjonen høsten 2015.pdf

PDF (29 KB)

Download

styresak 57o - 2015, orientering sit it status prioriteringer og utvikling.pdf

PDF (12 KB)

Download

styresak 58b - 2015 studentvelferd nye ntnu.pdf

PDF (110 KB)

Download

styresak 58b - 2015, vedlegg 1 - utredningsrapport studentvelferd ved nye ntnu med vedlegg.pdf

PDF (874 KB)

Download

styresak 59b - 2015, strategiplan for sit.pdf

PDF (86 KB)

Download

styresak 60b - 2015, moholt 50-50.pdf

PDF (1.0 MB)

Download

styresak 61b - 2015, budsjettforutsetninger, mål og rammer 2016 med anslag for 2017-2018.pdf

PDF (29 KB)

Download

styresak 62b -2015, møteplan 2016.pdf

PDF (73 KB)

Download

styresak 63d - 2015, styrets studietur 2016.pdf

PDF (8.6 KB)

Download

Styremøte 10.juni 2015

styresak 48b - 2015 tertialregnskap 30. april 2015.pdf

PDF (95 KB)

Download

styresak 48b - 2015 vedlegg - 1 tertial 2015 sit.pdf

PDF (272 KB)

Download

Styremøte 13.mai 2015

innkalling 13. mai 2015.pdf

PDF (176 KB)

Download

protokoll 13. mai 2015.pdf

PDF (66 KB)

Download

referatsaker 13.mai 2015.pdf

PDF (81 KB)

Download

styresak 37o - 2015, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.6 KB)

Download

styresak 38o - 2015,orientering fra adm dir.pdf

PDF (251 KB)

Download

styresak 39o - 2015, oppdatert styrets arbeidsplattform og notater fra studieturen.pdf

PDF (24 KB)

Download

styresak 39o - 2015, vedlegg 2 - oppdatert styrets arbeid.pdf

PDF (375 KB)

Download

styresak 40o - 2015, mulighetsstudien.pdf

PDF (193 KB)

Download

styresak 41o - 2015, status arbeid med idrettsbygg.pdf

PDF (388 KB)

Download

styresak 42o - 2015, orientering bærekraftige investeringer.pdf

PDF (77 KB)

Download

styresak 43o - 2015, sits organisering og eierskap.pdf

PDF (45 KB)

Download

styresak 44o - 2015, moholt 50-50.pdf

PDF (598 KB)

Download

styresak 45b - 2015, strategiplanlegging i sit.pdf

PDF (287 KB)

Download

styresak 46b - 2015, studentmediene i trondheim as.pdf

PDF (21 KB)

Download

styresak 47b - 2015, studentvelferd nye ntnu.pdf

PDF (21 KB)

Download

Styremøte 8.april 2015

innkalling styremøte 8.april 2015.pdf

PDF (51 KB)

Download

protokoll 8.april 2015.pdf

PDF (38 KB)

Download

referatsaker 8.april 2015.pdf

PDF (5.3 KB)

Download

styresak 31b - 2015, styringsinstruks konsern.pdf

PDF (8.1 KB)

Download

styresak 32b - 2015, styreinstruks og vedtekter for sit.pdf

PDF (75 KB)

Download

styresak 33 b - 2015, instruks for adm dir.pdf

PDF (7.7 KB)

Download

styresak 34b - 2015, oppnevnelse av lønnsutvalg.pdf

PDF (22 KB)

Download

styresak 35d - 2015, styrearbeid og styrets arbeidsform.pdf

PDF (11 KB)

Download

styresak 36o - 2015, strukturmelding.pdf

PDF (5.3 KB)

Download

Styremøte 6.mars 2015

hovedinnkalling 6. mars 2015.pdf

PDF (123 KB)

Download

innkalling 6.mars 2015.pdf

PDF (220 KB)

Download

innkalling konstituerende styremøte 6.mars 2015.pdf

PDF (47 KB)

Download

konsituerende protokoll 6. mars 2015.pdf

PDF (34 KB)

Download

protokoll - 6. mars 2015.pdf

PDF (58 KB)

Download

referatsaker 6.mars 2015.pdf

PDF (5.5 KB)

Download

styresak 16o - 2015, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.5 KB)

Download

styresak 17o - 2015,orientering fra adm dir.pdf

PDF (125 KB)

Download

styresak 18o - 2015, orientering generalforsamlinger.pdf

PDF (7.9 KB)

Download

styresak 19o - 2015, evaluering av sit kafe sitt utviklingsprosjekt andre boller.pdf

PDF (123 KB)

Download

styresak 24b - 2015, kompetanse - og organisajonsutvikling.pdf

PDF (396 KB)

Download

styresak 27b - 2015, styresak om forkursstudenter på hist og tilgang til sits tjenester.pdf

PDF (63 KB)

Download

styresak 28b - 2015, konstituering - nyttstyre.pdf

PDF (84 KB)

Download

styresak 29d - 2015, storfusjon.pdf

PDF (81 KB)

Download

styresak 30o - 2015, shot.pdf

PDF (104 KB)

Download

Styremøte 5.februar 2015

innkalling 5. februar 2015.pdf

PDF (179 KB)

Download

protokoll 5. februar 2015.pdf

PDF (56 KB)

Download

styresak 01o - 2015, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.7 KB)

Download

styresak 02o - 2015,orientering fra adm dir.pdf

PDF (107 KB)

Download

styresak 03o - 2015, studentmediene i trondheim as.pdf

PDF (23 KB)

Download

styresak 04o - 2015, pensjonsutvalg i sit.pdf

PDF (27 KB)

Download

styresak 06o - 2015, rapportering om anmeldte saker.pdf

PDF (7.1 KB)

Download

styresak 07o - 2015, identiten som virkemiddel i utviklingsarbeidet i sit.pdf

PDF (77 KB)

Download

styresak 09b - 2015, pti.pdf

PDF (884 KB)

Download

styresak 10b - 2015, revidering av tildelingsreglemente for studentboliger.pdf

PDF (179 KB)

Download

styresak 11b - 2015, årsrapport for systematisk hms arbeid i sit.pdf

PDF (12 KB)

Download

styresak 15d - 2015, storfusjon, hva nå.pdf

PDF (28 KB)

Download

Styremøte 28.november 2014

innkalling 28. november 2014.pdf

PDF (110 KB)

Download

protokoll 28. november 2014.pdf

PDF (61 KB)

Download

referatsaker 28. november 2014.pdf

PDF (23 KB)

Download

styresak 85o - 2014, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.9 KB)

Download

styresak 86o - 2014,orientering fra adm dir.pdf

PDF (107 KB)

Download

styresak 87o - 2014, prosjekt prinsen.pdf

PDF (15 KB)

Download

styresak 92b - 2014, kundetempen 2014.pdf

PDF (1.9 MB)

Download

styresak 93b - 2014, moholt 50-50, studentboliger.pdf

PDF (372 KB)

Download

styresak 94b - 2014, moholt 50-50, barnehage.pdf

PDF (180 KB)

Download

styresak 95b - 2014, opprettelse av nytt selskap - sit geovarme as.docx

DOCX (38 KB)

Download

Styremøte 24.oktober 2014

innkalling konsernstyremøte 24. oktober 2014.pdf

PDF (177 KB)

Download

protokoll 24. oktober 2014.pdf

PDF (60 KB)

Download

ref sak r30 - 2014, vedtak fra vt møte 08.14.pdf

PDF (254 KB)

Download

ref sak r33 - 2014, vedtak fra vt møte 09.14.pdf

PDF (200 KB)

Download

ref.sak r32 - 2014, referat nr 3 - amu.pdf

PDF (149 KB)

Download

referatsaker 24. oktober 2014.pdf

PDF (61 KB)

Download

styresak 70o - 2014, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.9 KB)

Download

styresak 71o - 2014,orientering fra adm dir.pdf

PDF (103 KB)

Download

styresak 72o - 2014, digitalisering i høyere utdanning - hvilke konsekvenser får dette for studentsamskipnadene.pdf

PDF (7.4 KB)

Download

styresak 73o - 2014, prinsen.pdf

PDF (95 KB)

Download

styresak 77b - 2014, valgstyre oppnevnes.pdf

PDF (8.2 KB)

Download

styresak 78b - 2014, revisor møter styret.pdf

PDF (13 KB)

Download

styresak 79b - 2014, mandat boligråd, velferdsråd og idrettsråd.pdf

PDF (51 KB)

Download

styresak 79b - 2014, vedlegg 1 - mandat for boligrådet.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak 79b - 2014, vedlegg 2 - mandat for velferdsrådet.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak 79b - 2014, vedlegg 3 - mandat for idrettsrådet.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak 80b - 2014, styrets studietur 2015.pdf

PDF (8.3 KB)

Download

styresak 81b - 2014, utvidelse av idrettsprosjektet.pdf

PDF (63 KB)

Download

styresak 82b - 2014, høyskolens campus kristiania (hck) vil søke kunnskapsdepartementet om tilknytning til sit.pdf

PDF (14 KB)

Download

styresak 83b - 2014, nordens beste studieby.pdf

PDF (23 KB)

Download

styresak 84d - 2014, midtveis evaluering av styrets arbeid.pdf

PDF (23 KB)

Download

Styremøte 12.september 2014

protokoll 12. september 2014.pdf

PDF (67 KB)

Download

styresak 59o - 2014, boligsituasjonen august 2014.pdf

PDF (27 KB)

Download

Styremøte 17.juni 2014

styresak 47o - 2014, vedlegg - intensjonsavtale hist - sit.pdf

PDF (68 KB)

Download

Styremøte 16.mai 2014

referatsaker 16. mai 2014.pdf

PDF (82 KB)

Download

styresak 35o - 2014, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.0 KB)

Download

styresak 36o - 2014,orientering fra adm dir.pdf

PDF (263 KB)

Download

styresak 39o - 2014, campusutvikling.pdf

PDF (89 KB)

Download

styresak 41o - 2014, oppdatert styrets arbeidsplattform og notater fra studieturen.pdf

PDF (6.9 KB)

Download

Styremøte 7.mars 2014

styresak 16o - 2014, orientering fra styreleder.pdf

PDF (7.0 KB)

Download

styresak 17o - 2014,orientering fra adm dir.pdf

PDF (114 KB)

Download

styresak 19o - 2014, orientering generalforsamlinger.pdf

PDF (8.1 KB)

Download

styresak 27b - 2014, revisjonshonorar 2013.pdf

PDF (8.8 KB)

Download

styresak 29b - 2014,fullmakt til anmeldelse.pdf

PDF (23 KB)

Download

Styremøte 6.februar 2014

sit eierselskap as -innkalling 6. februar 2014.pdf

PDF (107 KB)

Download

styresak 04o - 2014, orientering fra styreleder.pdf

PDF (6.9 KB)

Download

styresak 05o - 2014,orientering fra adm dir.pdf

PDF (120 KB)

Download

styresak 08b - 2014, revidering av tildelingsreglemente for studentboliger.pdf

PDF (12 KB)

Download

styresak 09b -2014, årsrapport hms.pdf

PDF (304 KB)

Download

styresak 10b - 2014, vedlegg - mandat for idrettsrådet.pdf

PDF (72 KB)

Download