Personvern og cookies

(Denne informasjon gjelder fra 1. juli, 2018)

Personvernerklæringen handler om hvordan Sit samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

Sit, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Grunnlaget og formålet med behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er ditt samtykke og i enkelte tilfeller når det er nødvendig for å gjennomføre en avtale du har inngått med Sit. 

Formålet med innsamlingen er å tilby deg oversikt over og informasjon om dine studenttilbud, medlemskap, søknader, avtaler og leieforhold gjennom Sit. Sit-tjenestene gir deg muligheter til å organisere studenthverdagen din digitalt, herunder tjenester knyttet til blant annet studentbolig, barnehage, trening og andre studentaktiviteter.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine persondata for å oppfylle nevnte formål. Det er viktig at du gjør deg kjent med denne, da du ved å ta i bruk Sit-tjenestene gjør det nødvendig for Sit å behandle personopplysninger om deg.

Dine rettigheter

Sit er forpliktet til å følge gjeldende regler om personvern. Reglene gir deg blant annet rett til å:

- Trekke og endre dine samtykker.
- Få personopplysninger slettet.
- Få uriktige personopplysninger rettet.
- Få innsyn i personopplysninger som er lagret.
- Kreve at opplysningene Sit har om deg overføres til en tredjepart som du bestemmer.
- Klage til Datatilsynet dersom du mener at Sit ikke håndterer dine personopplysninger på lovlig måte.

Du kan ordne med innsyn, retting og sletting av opplysninger, samt endre dine ved å kontakte Sit på epost: personvern@sit.no

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Sit bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Chrome, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at  cookies aksepteres automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder, inkludert sit.no, ikke vil fungere optimalt.

Cookies vi bruker på sit.no

Sit.no bruker Google Analytics for innhenting av informasjon om besøkende, Google Analytics innhenter teknisk informasjon som nettleser og operativsystem, samt informasjon om bruksmønster av sit.no.

Google Analytics på sit.no respekterer "https://en.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Track".

__utma: Lagrer informasjon om brukerne og økter.

__utmb: Lagrer informasjon om nye økter og besøk.

__utmz: Lagrer trafikkilder og kampanjer som forklarer hvordan en bruker ankommer siden.

Les mer om Google Analytics' informasjonskapsler.

Og i tillegg setter vi:
Drupal.visitor.guest: Lagrer valgt spisested for ikke-innloggede brukere.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Søk

Sit lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg som bruker,  eksempelvis IP-adresse.

Nyhetsbrev

Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev fra ulike tjenester og informasjon for alle som ønsker å motta slik informasjon. For at vi skal sende e-post til riktig person, må vi registrere e-postadresse.

Disse opplysningene deles ikke med andre virksomheter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss.

Kurssystem

Når du melder deg på kurs og arrangementer, ber vi deg registrere navn, e-post og studiested. Disse deles opplysninger ikke med andre.

Tannhelserefusjon

Når du søker om tannhelserefusjon, ber vi deg registrere navn, bosted, epostadresse, telefonnummer, fødselsdato og bankkontonummer. Det genereres til slutt en pdf som du skriver ut, og ingen personopplysinger fra dette skjemaet lagres på sit.no.

Sponsorskjema

På sit.no lagrer vi kun tittel på søknaden, epostadresse og navnet på vedleggene. Vi lagerer intet innhold eller vedlegg. Denne informasjonen slettes ikke, men ligger i en logg som kvittering på innsendt søknad.

Aktivitetsstøtte

Her lagrer vi epostadresse, navn på organisasjon, anledning, antall personer, type støtte, hentested og dato. Disse opplysningene lagres på sit.no og slettes ikke automatisk. Den innsamlede informasjonen deles ikke med andre virksomheter.

Bruker på sit.no

Dersom du oppretter ny bruker på sit.no, ber vi deg registere studiested, avdeling, navn, telefonnummer, postnummer, fødselsdato, kjønn (valgfritt), epostadresse og passord. Den innsamlede informasjonen deles ikke med andre virksomheter.

Denne informasjonen lagres på sit.no så lenge du er en aktiv bruker. Alle opplysninger slettes automatisk etter 12 måneders inaktivitet, uten forvarsel.

Kontaktskjema

Du kan kontakte oss anonymt eller du kan velge å gi oss epostadressen din slik at vi kan gi deg et svar på henvendelsen. Vi deler ikke disse opplysningene med noen. Informasjonen lagres i 3 måneder, deretter slettes dette automatisk.

Vi ber om at du ikke sender oss sensitive opplysninger på epost og SMS.

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger

Sit lagrer dine personopplysninger så lenge du har et kunde- eller medlemsforhold til oss. I den grad vi har rettslig plikt til lagring kan vi lagre noe informasjon inntil 10 år, for eksempel som følge av plikt til oppbevaring av regnskap.

Utlevering av personopplysninger

Sit deler ikke dine personopplysninger for kommersielle eller markedsføringsformål uten ditt forutgående samtykke.I de følgende avgrensede situasjonene kan vi dele dine personopplysninger:

  • Ved ditt samtykke. Et eksempel på dette kan være når du kjøper tjenester av våre samarbeidspartnere gjennom Sit-tjenestene. Hvis du gjør dette kan vi dele personopplysninger nødvendig for levering av tjenester fra samarbeidspartneren.
  • For ekstern prosessering: Vi har underleverandører og andre tilknyttede tjenesteytere som bistår oss med databehandling og lagringen, inkludert kundesupporttjenester hos våre underleverandører og tjenesteytere.  Disse tjenesteyterne samt Sits ansatte kan få tilgang til opplysninger om deg for å oppfylle sine plikter overfor Sit. Tjenesteyterne har ikke tillatelse til å benytte personopplysningene for andre formål.

Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil vi be om ditt samtykke.