Betaling

  • Makspris for barnehageplass er kr 2910,–
  • Du kan søke moderasjon på økonomisk grunnlag. Søknad sendes Trondheim kommune. Eventuell moderasjon innvilges fra den måned Trondheim kommune v/ Oppvekstkontoret, har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon.
  • I tillegg til kontingentsatser betaler du kr 300,– i kostpenger.

Vi tilbyr ekstra søskenmoderasjon:

  • Har du to barn i barnehagen gir vi deg 25% reduksjon i betalingen per barn.
  • Fra og med barn nr tre gir vi deg 75% reduksjon i foreldrebetalingen.